Chords in the key of Abm – Abm scales – Giọng la giáng thứ

Chords in the key of Abm – Abm scales – các giọng la giáng thứ gồm la giáng thứ tự nhiên, la giáng thứ giai điệu, la giáng thứ hòa âm trong 1 file luyện tập.

Cập nhật chia sẻ bài viết mới nhất trên bloghocpiano.com!Tháng Hai 20, 2019 @ 9:57 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *