Hợp âm La giáng thứ – Abm – Ab Minor chord
Hợp âm La giáng thứ – hợp âm Abm – Ab Minor chord(bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm La Giáng thứ là một bộ ba gồm 3 nốt (La Giáng – Sa – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng thứ. Bạn có thể thấy 3 nốt của hợp âm Abm được đánh dấu dưới đây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La Giáng thứ một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa , ngón cái

Tay Phải: Ngón cái , ngón giữa , ngón út

Hợp âm La giáng thứ – Abm ở thể đảo 1 gồm các nốt lần lượt là B – Eb – Ab.

 

Hợp âm La giáng thứ – Abm ở thể đảo 2 gồm các nốt lần lượt là Eb – Ab – B.

Tìm hiểu thêm một số hợp âm quan trọng khác: