Hợp âm la giáng thứ 7 – Abm7 – Ab Minor 7 piano chord
Hợp âm la giáng thứ 7 – Abm7 – hợp âm Ab Minor 7 piano chord – với Ab Minor Seventh Piano Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và Organ keyboard.

Giải thích: Hợp âm La Giáng Thứ 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La Giáng – Si  – Mi giáng – Sol). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng Thứ 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (Ab – B – Eb – Gb) của hợp âm Abm7 được đánh dấu dưới đây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Abm7 piano một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa , ngón trỏ , ngón cái

Tay Phải: Ngón cái , ngón trỏ, ngón giữa , ngón út

Một số hợp âm bạn nên tìm hiểu thêm: