Hợp âm La giáng sus2 – Absus2 – Ab Suspended 2 Piano Chord
Hợp âm La giáng sus2 – Absus2 – hợp âm Ab Suspended 2 Piano Chord thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard.

Absus2: Bao gồm 3 nốt (La giáng – Đô giáng giáng – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng sus2. Bạn có thể thấy 3 nốt (Ab – Cbb – Eb) của hợp âm Absus2 được đánh dấu dưới đây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La Giáng sus2 một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa , ngón trỏ

Tay Phải: Ngón cái , ngón giữa, ngón áp út

Một số hợp âm La giáng bạn nên tìm hiểu: