0 Shares

Âm giai LA Trưởng – A major Scales

C

D

E

F

G

A

B

C

G

A

B

C

D

E

F#

G

D

E

F#

G

A

B

C#

D

A

B

C#

D

E

F#

G#

A

  • Scales của âm giai la trưởng

Theo thứ tứ của bảng biểu trên gồm các âm giai trưởng sau:Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *