0 Shares

Âm giai MI Trưởng – E major scales

C

D

E

F

G

A

B

C

G

A

B

C

D

E

F#

G

D

E

F#

G

A

B

C#

D

A

B

C#

D

E

F#

G#

A

E

F#

G#

A

B

C#

D#

E

  • Cách thức để thực hành scales Mi trưởng.

Trên bảng biểu chúng ta thấy các âm giai trưởng theo thứ tự như sau:Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *