0 Shares

Âm giai Rê trưởng – D major scale 

C

D

E

F

G

A

B

C

G

A

B

C

D

E

F#

G

D

E

F#

G

A

B

C#

D

  • Chạy scales rê trưởngTôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *