Âm giai SI Trưởng – B major Scales

C

D

E

F

G

A

B

C

G

A

B

C

D

E

F#

G

D

E

F#

G

A

B

C#

D

A

B

C#

D

E

F#

G#

A

E

F#

G#

A

B

C#

D#

E

B

C#

D#

E

F#

G#

A#

B

  • Cách thức để thực hành scales Si trưởng.

Trên bảng biểu chúng ta thấy các âm giai trưởng theo thứ tự như sau:

Đang xem : Âm giai SI Trưởng – B major Scales | Trong chuyên mục : Scale piano


Tôi là ai?

5 1 vote
Tiêu đề bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments