2 Shares

Key of Cb scales & CHORD – đô giáng trưởng Cb major scale piano, Cb major scale notes với hình nốt, khóa nhạc và các vấn đề liên quan đến giọng Cb.Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *