Cis, Cisis, Ces, Es, As, Ceses nghĩa là gì? Những ký hiệu Cis, Cisis, Ces, Es, As, Ceses thường được nhắc đến trong phần dấu hóa, bạn có thể tìm hiểu lại phần dấu hóa để hiểu rõ hơn trước khi tìm hiểu Cis, Cisis, Ces, Es, As, Ceses nghĩa là gì trong chia sẻ này.

Dấu hóa là gì? Dấu hóa trong khuông nhạc

Dấu hoá : là những ký hiệu cho biết các bậc cơ bản được tăng lên hay giảm xuống từng nửa cung điều hoà.

Dấu thăng trong âm nhạc

Dấu thăng : (#) làm tăng lên nửa cung.

– Thăng kép : (x) làm tăng lên 2 nửa cung.

Dấu giáng trong âm nhạc

Dấu giáng : (b) làm giảm xuống nửa cung.

– Giáng kép : (bb) làm giảm 2 nửa cung.

Dấu bình trong âm nhạc

Dấu bình : ( n ) cho trở về cao độ tự nhiên,không còn bị ảnh hưởng của các dấu hoá cấu thành cũng như dấu hoá bất thường.

Vậy Cis, Cisis, Ces, Es, As, Ceses nghĩa là gì?

Ở một số nước như Đức, Nga … khi dùng chữ cái La-tinh A, B, C … người ta thêm vần is thay dấu thăng : Cis : Đô# ; Eis : Mi# ; Ais : La# ; Cisis : Đôx … và thêm vần es thay dấu giáng : Ces : Đôb ; Ceses : Đôbb ; Des : Rêb ; Ees —> Es : Mib ; Aes —> As : Lab.Tôi là ai?

0 0 vote
Tiêu đề bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments