Hợp âm rê thăng 7 trưởng – D# major 7 chord – D# major 7 piano là hợp âm 4 nốt, thường được viết dưới ký hiệu DM7, DΔ7 hay Dmaj7. Hợp âm D#maj7 – D# major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard.

Hợp âm rê thăng 7 trưởng – D# major 7 chord về cấu tạo hợp âm

Giải thích: Hợp âm Thăng 7 trưởng là một hợp âm gồm 4 nốt (Rê thăng – Fa thăng kẹp – La thăng – Đô thăng kép). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Thăng Trưởng 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (D# – G – A# – D) của hợp âm D#maj7 được đánh dấu dưới đây.

Ở bài viết trước, chúng tôi chia sẻ một số hợp âm như Dmaj7 chord, bạn chỉ  cần thăng tất cả các nốt trong hợp âm này sẽ cho kết quả hợp âm D# major 7. Ngoài ra, từ hợp âm D# chord piano bạn thêm nốt bậc 7 là Đô thăng kép( nốt D) cũng cho bạn hợp âm D# major 7 rồi đấy.

D# major 7 chord – D# major 7 piano thế bấm và thể hợp âm

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Thăng Trưởng 7  một cách thuận lợi như sau:

Hợp âm Thăng 7 Trưởng D# major 7: Là một hợp âm với nốt D# là nốt trầm: Bao gồm ba nốt (D# – F## – A# – C##)

Hợp âm Thăng 7 Trưởng D# major 7/ G: Là một hợp âm với nốt G = F## là nốt trầm: Bao gồm ba nốt (F## – A# – C## – D#)

Hợp âm Thăng 7 Trưởng D# major 7/ A#: Là một hợp âm với nốt A# là nốt trầm: Bao gồm ba nốt (A# – D – D# – G)

Hy vọng qua chia sẻ trên đây về hợp âm D# major 7 sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức hợp âm hiệu quả hơn và thật dễ dàng để ứng dụng chúng trên đàn piano nhé.

Chủ đề quan tâm

d# major 7 chord
d# major 7 piano
d# maj 7 chord
d# maj 7 chord
d# maj7 chord piano
d# maj7 guitar chord
d# maj7 chord progression
d# maj7 chord notes
d# maj7 chord ukulele
d# maj7 chord guitar finger position
d# major 7 chord
d# major 7 chord piano
d major 7 chord guitar
d sharp major 7 chord piano
d sharp major 7 chord guitar
d major 7 chord notes
d major 7 chord bass
d major 7 chord shape
d major 7 chord tab
d flat maj 7 chord
d flat maj 7 chord piano
d major 7 bar chord
d major 7 guitar chord
d major 7 chord piano
d major 7 ukulele
d major 7 sus2
d major 7th chord
d major 7 guitar
d major 7th guitar chord
d major 7 scale
d major 7th chord piano
d major 7 ukulele chord
d major 7 notes
d major 7 chord progression
d major 7 scale guitar
d major 7 arpeggio
d major 7 barre chord
d major 7 add 9
d major 7th piano
d major 7 flat 5
d major 7 augmented
d major 7 arpeggio guitar

BÀI VIẾT LIÊN QUANTôi là ai?

0 0 vote
Tiêu đề bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments