D#m Chord & Scales – D sharp minor scale chords – Điệu thức Rê thăng thứ tự nhiên, giai điệu và hòa thanh kèm hợp âm các bậc

0
91

D#m Chord & Scales – D sharp minor scale chords – Điệu thức Rê thăng thứ tự nhiên, giai điệu và hòa thanh kèm hợp âm các bậc tuy là tài liệu ngắn những lại khái quát tổng quan nhất về điệu thức D#m.

Bài viết liên quan

Trả lời

Vui lòng nhập nội dung
Vui lòng nhập tên của bạn