Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Diệu Pháp Liên Hoa
Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật
Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa
Lời kinh bay [C] cao lời [Dm] kinh lan tỏa nhiệm [Gm] màu
Lời kinh đưa ta về cõi [Dm] phúc, xa lánh chốn địa [Am] ngục
Cho con thấy Ánh Đạo [Dm] Vàng

Diệu Pháp Liên [C] Hoa vô biên nghĩa nhiệm [Gm] màu
Nguyện hiểu nghĩa chân [F] thật
Của Phật Như [Am] Lai, của Phật Như [Dm] Lai
Diệu Pháp Liên [C] Hoa cho ta nước cam [Gm] lồ
Ôi để hồn dịu [Dm] mát sen hồng thơm ngát trần [A] gian
Sen hồng tỏa ánh [Dm] hào quang

Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật
Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa
Đời con như [C] mây nhẹ [Dm] bay trên cõi hồng [Gm] trần
Ngày đêm luôn kinh cầu diệu [Dm] pháp cho dẫu nhiều lỗi [Am] lầm
Câu kinh xóa hết [Dm] tội tình

Bạn đang xem bài viết Diệu Pháp Liên Hoa trong chuyên mục Hợp âm bài hát, Nhạc Phật Giáo