Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Đức Phật từ bi
[Em] Kính lạy Đấng Thế [C] Tôn [D] Ba cõi chẳng ai [G] bằng
Thầy dạy khắp trời [C] người. Cha [D] lành chung bốn [G] loài
Kính lạy Đấng Thiên Nhân [C] Sư. [D] Đại Từ Bi Trí [Bm] Dũng
Nhân [D] gian pháp giới hòa [Bm] bình. Đất [D] trời nồng ấm [G] yêu thương

[Em] Con qùy kính dâng [C] lên. [D] Đấng Pháp Vương Vô [G] Thượng
Hương [Em] hoa Giới – Định [C] Tuệ. Sáng [D] ngời Bát Chánh [G] Đạo
[Em] Con thành kính chắp tay [C] sen. [D] Một lòng son tinh [Bm] tấn
Nương [D] theo chánh pháp Phật [Bm] Đà. Tâm [D] từ hạnh phúc [Em] quanh ta

Đức Phật Từ [C] Bi miệng mỉm [Am] cười. Sắc thắm liên [D] hoa ngát lòng [G] người.
Chúng sanh chan [Em] hòa sống an [Am] vui. Nam Mô Bổn [D] Sư Thích Ca Mâu Ni [G] Phật
Đức Phật Từ [Em] Bi chuyển Pháp [C] luân. Trống pháp âm [D] vang Ánh Đạo [G] Vàng
Tiêng chuông huyền [Em] diệu thoát lo [Am] âu. Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật

Hãy tự mình [Em] soi, tự thắp đuốc [C] lên. Chiến thắng chính [D] ta mới đại [G] hùng
Lắng nghe Phật [Em] dạy hướng ta [Am] đi. Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật
Đuốc tuệ từ [Em] bi tỏa bốn [C] phương. Chân lý viên [D] dung Pháp nhiệm [G] mầu
Dấu chân sen [Em] nở khắp nhân [Am] thiên. Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật

Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni [Em] Phật
Nam Mô Bổn [Bm] Sư Thích Ca Mâu Ni[Em] Phật

Bạn đang xem bài viết Đức Phật từ bi trong chuyên mục Nhạc Phật Giáo