Giá trị độ dài các nốt nhạc – độ dài nốt nhạc (Trường độ) trong âm nhạc

Giá trị độ dài các nốt nhạc – độ dài nốt nhạc (Trường độ) trong âm nhạc. Độ dài là giá trị thời gian của âm thanh. Về mặt vật lý, độ dài đo thời gian phát ra giao động của nguồn âm thanh quyết định. Trong âm nhạc, độ dài của âm thanh được quy định bằng các nốt nhạc với những hình dạng khác nhau.

Nốt nhạc và các giá trị độ dài *

Nốt nhạc có hai bộ phận:

– Thân nốt nhạc là một hình tròn rỗng hoặc đặc ruột. Phần này để xác định vị trí cao độ của âm thanh.

– Đuôi và dấu móc của nốt nhạc: Đuôi nốt nhạc là một vạch thẳng đứng, phần này để xác định độ dài khác nhau của âm thanh, đuôi nốt nhạc có thể quay lên hoặc quay xuống. Dấu móc luôn nằm ở bên phải của đuôi nốt.

* Hình nốt và giá trị độ dài tương đối giữa các hình nốt: notMối tương quan độ dài giữa chúng là: nốt đứng trước có giá trị gấp đôi nốt đứng sau. Nếu: Nốt tròn = 4 đơn vị đo độ dài (đv), thì các nốt còn lại sẽ có giá trị như sau:

  • Nốt trắng = 2 đv
  • Nốt đen = 1 đv
  • Nốt móc đơn = 1/2 đv
  • Nốt móc kép = 1/4 đv
  • Nốt móc ba = 1/8 đv
  • Nốt móc bốn = 1/16 đv

? TRƯỚC KHI XEM VIDEO, HÃY THAM KHẢO NGAY BÀI HÒA ÂM, HÒA THANH, SHEET NHẠC, SÁCH NHẠC, HỢP ÂM BÀI HÁT, HỢP ÂM GUITAR CƠ BẢN, Các kỹ thuật trong piano, tìm hợp âm bài hát, dịch giọng, ... NÀY

Khuông nhạc

Bạn có thể xem kỹ lưỡng hơn bài viết về khuông nhạc. Để xác định độ cao của âm thanh, các nốt nhạc được trình bày trên khuông nhạc. Khuông nhạc là một hệ thống gồm 5 dòng kẻ và 4 khe song song cách đều nhau tính từ dưới lên.

khuongnhacVới 5 dòng 4 khe, khuông nhạc không đủ để ghi các độ cao nên để diễn tả những độ cao hơn khuông nhạc sẽ dùng các dòng kẻ phụ ngắn cho từng nốt. Các dòng kẻ phụ được đặt trên hoặc dưới khuông nhạc. Vạch và khe phụ bên trên khuông gọi tên theo thứ tự từ dưới lên, vạch và khe phụ bên dưới khuông gọi tên theo thứ tự từ trên xuống.

Vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc

* Cách ghi các nốt nhạc trong khuông nhạc: Các nốt nhạc được ghi ở nhiều vị trí khác nhau trên khuông nhạc để xác định độ cao, nhưng bao giờ thân nốt nhạc cũng phải ở trên dòng hoặc khe. Ở trên dòng, thân nốt được cắt ngang chính giữa, ở trong khe thân nốt không được chạm vào các dòng. Những nốt nhạc nằm ở phần vạch phụ cũng phải ghi đúng vị trí đã nói, không bao giờ dùng một hoặc một nhóm vạch phụ chung cho hai âm đi liền nhau.

Ví dụ:

khvd1 Khi ghi từng nốt rời nhau, nốt nhạc thường ở vị trí từ khe thứ 2 trở xuống đuôi nốt nhạc quay lên, nốt nhạc từ khe thứ 3 trở lên đuôi nốt viết quay xuống. Riêng nốt nhạc nằm trên dòng kẻ thứ 3 có thể quay lên hoặc xuống tùy ý theo giai điệu đi lên hoặc đi xuống Ví dụ:

khvd2

Khóa nhạc

Là ký hiệu ghi ở đầu khuông nhạc để chỉ định tên các nốt nhạc, đồng thời xác định vị trí cao độ của chúng trong hàng âm của hệ thống nhạc. Có ba loại khoá nhạc thường dùng: Khoá son dòng 2, Khoá đô dòng 3, Khoá pha dòng 4.

Khoá son

– xác định âm son của quãng 8 thứ nhất nằm trên dòng kẻ thứ hai của khuông nhạc. Căn cứ vào khoá son dòng 2 thứ tự của 7 âm cơ bản được sắp xếp như sau: khoa1Khoá Fa

– xác định âm pha của quãng 8 nhỏ (f) nằm trên dòng thứ tư của khuông nhạc. Căn cứ vào khoá Pha dòng 4 vị trí của 7 âm cơ bản được sắp xếp như sau: khoa2

Khoá Đô Altô

– xác định âm đô quãng 8 thứ nhất nằm trên dòngthứ ba của khuông nhạc. Căn cứ vào khoá Đô dòng 3 vị trí của 7 âm cơ bản được sắp xếp như sau: khoa3 Độ cao tương quan giữa ba loại khoá: 3khoa

Bảng tổng kết các khóa nhạc 

Dấu tăng giá trị độ dài

Trong nhiều trường hợp, những nốt nhạc đã có vẫn không đủ đáp ứng những yêu cầu thể hiện độ dài của âm thanh, người ta phải bổ sung bằng nhiều hình thức với nhiều ký hiệu tăng thêm độ dài.

Dấu nối (dấu liên kết)

Dấu nối là một hình vòng cung nối liền hai hoặc nhiều nốt có cùng độ cao tuyệt đối ở cạnh nhau. Độ dài chung bằng tổng độ dài của các nốt có dấu nối đi kèm. Ví dụ: ƯỚC MƠ NGÀY MAI (trích)

vd1Dấu chấm dôi

Dấu chấm dôi là dấu chấm nhỏ đặt bên phải cạnh nốt nhạc làm tăng thêm nửa độ dài sẵn có. Dấu chấm thứ hai có giá trị bằng nửa độ dài dấu chấm thứ nhất. Dấu chấm dôi có thể dùng cho cả dấu lặng. Ví dụ:

vd3

Dấu miễn nhịp (dấu ngân tự do, dấu chấm lưu)

Là một hình vòng cung ở giữa có một dấu chấm lưu. Dấu này đặt ở trên hay dưới nốt nhạc hoặc dấu lặng cho phép tự do xử lý độ dài của nốt nhạc, dấu lặng đó tuỳ theo sở thích và ý đồ thể hiện mà không phụ thuộc vào giá trị quy định cho nốt nhạc hoặc dấu lặng đó.

Ví dụ:

vd4Dấu lặng

Dấu lặng là thời gian ngừng vang của âm thanh, là khoảnh khắc im lặng, là sự ngừng nghỉ trong âm nhạc. Lặng cũng là một loại chất liệu dùng trong cấu trúc âm nhạc. Thời gian im lặng trong âm nhạc được xác định bằng các dấu lặng. Dấu lặng cũng được qui định độ dài và gọi tên dựa vào các nốt nhạc.

vd5 – Dấu chấm, dấu ngân tự do cũng được dùng với các dấu lặng và cũng có hiệu lực tương tự như với các nốt nhạc. vd6 – Dấu lặng cũng được dùng bình thường trong các chùm nốt đặc biệt như các nốt cùng giá trị.

vd7 – Khi muốn lặng cả 1 nhịp có thể dùng dấu lặng trắng.

vd8

Những hình thức phân chia đặc biệt của các giá trị độ dài

Các nốt nhạc bình thường có thể phân đôi, nốt nhạc có chấm có thể phân ba. Phân đôi nốt nguyên và phân ba nốt có chấm là cách phân chia cơ bản của các giá trị độ dài. Bên cạnh cách phân chia cơ bản còn có những hình thức phân chia đặc biệt.

Chùm nốt phân chia đặc biệt từ một nốt nguyên

Chùm ba: Đây là hình thức đem chia ba một nốt nguyên thay cho sự chia hai.

3Chùm 5: Là hình thức đem một nốt nguyên chia thành 5 phần bằng nhau thay cho sự chia 4. 5Ngoài ra còn có chùm 6, chùm 7, chùm 9…

Chùm nốt phân chia đặc biệt từ một nốt có chấm

Chùm 2. Đây là hình thức đem một nốt có chấm chia 2 thay cho sự chia 3.

2Chùm 4. Đây là hình thức đem một nốt có chấm chia 4 thay cho sự chia 3.

4 Ngoài ra còn có chùm 7, 10…

Những ký hiệu và quy ước viết tắt

Trong ghi chép nhạc để giảm bớt việc ghi chép bằng nốt nhạc người ta dùng nhiều ký hiệu quy ước viết tắt.

Dấu quay lại (dấu nhắc lại)

Là ký hiệu chỉ định một đoạn nhạc được nhắc lại hai lần. Ví dụ:

n1Nếu nhắc lại lần hai có thay đổi thì sử dụng khung thay đổi.

Ví dụ: TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG (trích)

n2

d

Dấu hồi (dấu segno)

Là dấu hiệu dùng để chỉ định việc nhắc lại một bộ phận của tác phẩm. Đi cùng với dấu có thể có thêm chữ D.C (Da capo) và Fine. Ví dụ: đ1Khi yêu cầu phải lặp lại nhiều hơn nữa và lần trở lại cuối cùng có bỏ bớt một đoạn nhạc ở giữa bài người ta dùng dấu (coda) Ví dụ:

vd9 * Dấu nhắc lại từng nhịp, dấu này đặt trong một ô nhịp.

vd1 * Dấu nhắc lại một âm hình trong một nhịp

vd2

Những kiến thức nhạc lý cơ bản, sách học piano không nên bỏ qua

Bên cạnh chia sẻ Giá trị độ dài các nốt nhạc – độ dài nốt nhạc (Trường độ) trong âm nhạc ❤️ . Blog còn chia sẻ rất rất nhiều sheet piano miễn phí, sheet piano đơn giản, ký hiệu âm nhạc…khác.

?SHEET PIANO BÈO DẠT MÂY TRÔI  ?Lemon tree piano sheet pdf
?Sheet Piano Ánh trăng nói hộ lòng tôi ?Ebook lý thuyết âm nhạc cơ bản pdf
?Windy hill piano sheet music  ?Sheet piano hello vietnam PDF
?Những bản nhạc piano dễ đánh nhất   ?Minor Scales Clarinet PDF
?Disney Sheet Music Piano ?A comme amour piano sheet PDF
?Sheet Music Piano Taylor Swift ?Berklee jazz guitar chord dictionary pdf
?Yiruma Sheet Music ?Download bảng hợp âm guitar đầy đủ
?Yanni Sheet Music ?The big book of polychords pdf
?Funk Sheet Music ?Download piano for dummies pdf
?The piano guys Sheet Music ?The rhythm book pdf
?ANIME SHEET MUSIC  ?Studying rhythm PDF
?Film Sheet Music ?The piano guys songbook pdf
?Jazz Piano Sheet Music ?The Scale Omnibus Pdf
?R&B Sheet Music ?Hướng Dẫn Sử Dụng MuseScore
?Rock Sheet Music ?giáo trình HÒA ÂM
?NHỮNG BẢN NHẠC GIÁNG SINH HAY NHẤT ?Jazz Handbook Pdf
?Latin Piano Sheet Music ?Giáo trình piano cơ bản pdf
?Korea Sheet Music ?Jazz Piano Basics Pdf
?Elton John sheet music ?Yamaha 50 greatest songs for the piano pdf
?PIANO SHEET POP MUSIC ?The beatles all time greatest hits PDF
?NHẠC VIỆT NAM ?The 150 essential chords free ebook pdf

?SHEET NHẠC PIANO CHO BÉ

?Guitar chord chart pdf

? SHEET CHẠY NGÓN PIANO ?Sách methode rose
?SHEET MUSIC PIANO GAME ?Tài liệu luyện thanh
?Sheet Piano Hay ?Mozart 15 Easy Piano Pieces PDF
?Sheet Nhạc Piano Việt Nam ?Great piano solos the movie book pdf
?Mẫu giấy chép nhạc ?Piano for beginners 6th edition pdf
?Broadway songs piano sheet music free ?88 piano classics for beginners pdf
?The beatles all time greatest hits PDF ?The pop piano book mark harrison pdf
?Moon river sheet music ?12 easy classical pieces for piano
?Classic Sheet Music ?Hooked on easy piano classics pdf

Lời kết

Hy vọng với chia sẻ tổng hợp về giá trị độ dài các nốt nhạc. Các bạn đã nắm rõ hơn về trường độ của nốt nhạc. Trường độ nốt nhạc sẽ tạo nên tiết tấucho một bản nhạc. Đừng quên, blog luôn cập nhật chia sẻ mới mỗi ngày. Hãy thường xuyên truy cập blog để theo dõi nhé!

Blog sưu tầm & tổng hợp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *