Giọng cùng tên là gì ? Cho ví dụ so sánh giọng song song và giọng cùng tên

Giọng cùng tên là gì? Cho ví dụ so sánh giọng song song và giọng cùng tên – Tìm hiểu về giọng song song và giọng cùng tên.

THẾ NÀO LÀ GIỌNG SONG SONG VÀ GIỌNG CÙNG TÊN, SO SÁNH VÀ VÍ DỤ VỀ GIỌNG SONG SONG VÀ GIỌNG CÙNG TÊN

Cùng tham khảo bài học qua video dưới đây.

Thế nào là giọng song song và giọng cùng tên?

Định nghĩa giọng song song là gì?

Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu.

giọng song song

Định nghĩa giọng cùng tên là gì?

Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu.

So sánh giọng cùng tên và giọng song song

Giống nhau: Điều có một giọng trưởng và một giọng thứ, ví dụ: Đô trưởng – Đô thứ hoặc Đô trưởng – La thứ.

Giọng

Khác nhau:  

  • Giọng song song khác nhau về âm chủ nhưng giống nhau về hóa biểu.( Giọng Fa trưởng và Rê thứ có chung hóa biểu là dấu Si giáng)
  • Giọng cùng tên khác nhau về hóa biểu nhưng giống nhau về âm chủ (Giọng Đô trưởng hóa biểu không có dấu thăng, dấu giáng; Giọng Đô thứ có 3 dấu giáng)

Blog còn chia sẻ kiến thức âm nhạc, sách học nhạc, hòa âm…

Bên cạnh Giọng cùng tên là gì ? Cho ví dụ so sánh giọng song song và giọng cùng tên❤️. Blog còn chia sẻ đặt hợp âm cho bài hát, xác định giọng, nhạc lý cho người mới học, lý thuyết âm nhạc, sách học piano, các hợp âm cơ bản, dấu hóa….

?Bài hát dễ cho người mới tập piano ? Hợp âm piano cơ bản giọng C# – A#m
?12 Hợp âm cơ bản piano ?hợp âm cơ bản thường dùng của giọng C – Am
?12 Major piano chords chart ?Hợp âm cơ bản piano trong giọng F – Dm
?Các hợp âm piano cơ bản
?Các loại hợp âm piano giọng Cb – Abm
? 14 các hợp âm cơ bản piano
?Cách xác định giọng của một bài hát, bản nhạ
?Hợp âm trên đàn piano
?Hợp âm cơ bản trên đàn Piano giọng G – Em
?Hợp âm đô thứ 6
?Cách chuyển hợp âm trong bài hát
? Hợp âm piano cơ bản giọng C# – A#m ?Các vòng hợp âm thông dụng
?hợp âm piano cơ bản đệm hát giọng Bb – Gm ?Tài liệu 300 hợp âm piano cơ bản đến nâng cao
?hợp âm cơ bản trong giọng E – C#m ?Hợp âm 7 là gì
?Hợp âm thường dùng trong giọng D – Bm ? Âm giai trưởng
?Các hợp âm trong giọng Đô trưởng ?Âm giai thứ
?Kỹ thuật chuyển hợp âm ?The pop piano book mark harrison pdf
?Czerny op 599 ?Sách học piano theo phương pháp methode rose
?07 practice techniques ?The secrets to playing piano by ear pdf
?Chopin waltzes complete pdf ?Piano learning pdf book
?Sách bài hát có hợp âm ?Sách luyện ngón piano hanon

LỜI KẾT

Ở bài viết trước, chúng tôi đã chia sẻ cách ghi nhớ hợp âm piano các hợp âm có trong 14 giọng cơ bản trong đó cũng hướng dẫn cách xác định giọng của bài hát. Với chia sẻ bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ nắm rõ hơn kiến thức âm nhạc một cách hệ thống nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *