Hợp âm Đô thăng thứ 7 giáng 5

Hợp âm Đô thăng thứ 7 giáng 5 – C#m7-5 chord Or C#m7-5 piano chord với nhiều cách ký hiệu như C#m7(b5), C#-7(b5), C#-7(-5), Cø là hợp âm 4 nốt được chơi trên đàn phím Piano và Organ. Hợp âm Đô thăng thứ 7 giáng 5 – C#m7-5 chord cấu tạo như thế nào? Hợp […]

Read More

Hợp âm Đô thăng 7

Hợp âm Đô thăng 7 – C#7 chord piano hay c#7 chord notes với tên gọi là c# dominant 7th chord, với ký hiệu là C#7 đây là hợp âm 4 nốt, cũng giống như C7 các nốt đều # lên nửa cung. Hợp âm c# dominant 7th chord thường sử dụng nhiều trên piano […]

Read More

Hợp âm Đô Thăng Thứ 7

Hợp âm Đô Thăng Thứ 7 – C#m7 chord piano còn biết với tên gọi c sharp m7 piano chord, c# minor seventh chord hay c# minor 7th chord với ký hiệu thường sử dụng như C#m7, C#minor7, C#–7 là hợp âm 4 nốt được sử dụng trên đàn phím Piano và đàn Organ. Hợp âm […]

Read More

Hợp âm đô thăng trưởng 7

Hợp âm đô thăng trưởng C# major7 – C# major 7 chord piano được ký hiệu bằng các cách như CM7 hoặc CΔ7, hợp âm C# major 7th chord được chơi trên bàn phím đàn Piano và trên Organ. Hợp âm đô thăng trưởng C# major7 – C# major 7 chord piano về cấu trúc […]

Read More

Hợp âm Đô thăng giảm

Hợp âm Đô thăng giảm – C#(b5) Piano chord là hợp âm 3 nốt thường được viết như C#(b5) – C#(-5) được chơi trên bàn phím đàn Piano và cả trên đàn Organ. Hợp âm Đô thăng giảm – C#(b5) Piano chord hình thành như thế nào? C#(b5) chord: Bao gồm 3 nốt (Đô thăng […]

Read More

Hợp âm Cmaj7#5

Hợp âm Cmaj7#5 chord – Cmaj7#5 piano chord còn được viết dưới dạng C+(major7) là hợp âm Cmajor7 có nốt bậc 5 tăng nửa cung, hợp âm Cmaj7#5 chord là hợp âm gồm Quãng 5 tăng + quãng 3 thứ. Hợp âm Cmaj7#5 chord hình thành như thế nào? Cmaj7#5 Chord là hợp âm Cmajor7 có […]

Read More

Hợp âm C#sus2

Hợp âm C#sus2 piano – C#sus2 Piano Chord là hợp âm 3 nốt thường được gọi là hợp âm C thăng treo sử dụng trên đàn phím Piano và trên đàn Organ cũng như trên guitar. Hợp âm C#sus2 piano cấu tạo như thế nào? Hợp âm C#sus2: Bao gồm 3 nốt (Đô thăng – […]

Read More

Hợp âm C#sus4

Hợp âm C#sus4 – C#sus4 piano or c#sus4 chord piano thường được biết dưới tên c# sus4 chord, hợp âm này thường được chơi trên đàn phím Piano và đàn Organ, nó cũng còn có tên gọi khác là hợp âm đô thăng treo theo cách nhiều người Việt thường dùng. Hợp âm C#sus4 – […]

Read More

Hợp âm đô thăng dim

Hợp âm đô thăng dim – C#dim chord or C#dim piano chord là hợp âm C giảm, C#dim – C# dim chords thuộc về hợp âm 3 nốt được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn organ. Hợp âm đô thăng dim – C#dim chord cùng sự hình thành hợp âm Hợp âm C#dim […]

Read More

Hợp âm đô thăng thứ

Hợp âm C thăng thứ – C#m piano or c#m chord piano thường được viết dưới dạng C#m hoặc C# minor là hợp âm 3 nốt (bao gồm các thể đảo của hợp âm C#m) được chơi trên đàn Piano và chơi trên cả Organ. Hợp âm C thăng thứ – C#m piano cấu tạo […]

Read More

Hợp âm Đô thăng trưởng

Hợp âm C#major – C#major piano chord or c#major chords là hợp âm C thăng trưởng, gồm 3 nốt C# Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano và cả trên đàn Organ. Hợp âm C#major – C#major piano chord cấu tạo như thế nào? Hợp âm C#major là […]

Read More

Hợp âm C7sus4

Hợp âm C7sus4 – C7sus4 piano chord or C7sus4 piano notes là hợp âm thường được viết dưới dạng C7(sus4) và là 1 hợp âm dẫn. Hợp âm C7sus4 – C7sus4 piano chord gồm hợp âm Csus4 + quãng 3 thứ(nốt bậc 7 = Bb). Hợp âm C7sus4 – C7sus4 piano chord cấu tạo như […]

Read More

Hợp âm Cdim 7

Hợp âm Cdim 7 – chord Cdim7 piano or cdim7 piano chords thường được viết dưới dạng Cdim7 hoặc C07 là hợp âm 4 nốt. Hợp âm cdim7 piano chords gồm quãng 3 giảm + quãng 3 thứ. Hợp âm Cdim 7 – chord Cdim7 piano cấu tạo như thế nào? Hợp âm Cdim 7 – chord […]

Read More

Hợp âm Đô thứ 7 giáng 5 – Cm7b5

Hợp âm Cm7b5 – Cm7b5 chord piano or c minor 7th flat 5 cùng được viết dưới dạng C-7(b5), C-7(-5), C0 gồm hợp âm 3 giảm + quãng 3 trưởng thường được chơi trên đàn phím piano và cả trên đàn Organ. Hợp âm Cm7b5 – Cm7b5 chord piano hình thành như thế nào? Hợp […]

Read More

Hợp âm Đô thứ 6

Hợp âm Cm6 – Cm6 chord piano Or C minor sixth chord còn được biết đến với tên gọi C minor 6th chord piano là 1 hợp âm gồm 4 nốt được sử dụng trên đàn phím Piano và trên cả đàn Organ. Hợp âm Cm6 – Cm6 chord piano cấu tạo như thế nào? […]

Read More

Hợp âm Đô 6

Hợp âm C6 – C6 chord piano Or C 6th chord piano, c major 6 chord piano còn được biết dưới tên gọi 6th chord được chơi trên bàn phím đàn Piano và trên đàn Organ. C6 chord piano Or C 6th chord piano là hợp âm 4 nốt với cấu tạo gồm Hợp âm C […]

Read More

Hợp âm Đô giảm

Hợp âm C giảm -C-5 chord – Cb5 chord piano được viết C-5/ C(b5) đây là hợp âm thường sử dụng trong nhạc jazz và ít dùng trong các dòng nhạc khác như pop ballad. Hợp âm C giảm – C-5 chord cấu tạo của hợp âm Hợp âm C giảm hay C-5 chord piano […]

Read More

Hợp âm Csus2

Hợp âm Csus2 – Csus2 chord piano – Csus2 piano là hợp âm dùng trên cả piano và organ.  Hợp âm Csus2 chord piano – Csus2 piano là hợp âm 3 nốt, nhưng không dùng nốt 3, nốt 3 trong hợp âm được thay thế bằng nốt bậc 2. Hợp âm Csus2 – Csus2 chord […]

Read More