Hợp âm sol giáng thứ – Gbm – Gb minor chord piano – Gbm chord piano

Hợp âm sol giáng thứ – Gbm – Gb minor chord piano – Gbm chord piano, hợp âm Gbm – Gb Minor Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng thứ về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng thứ là một bộ ba gồm 3 nốt (Sol […]

Read More

Hợp âm sol giáng trưởng – Gb major chord – Gb major piano chord

Hợp âm sol giáng trưởng – Gb major chord – Gb major piano chord, hợp âm Gb – Gb Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng trưởng cấu tạo như thế nào? Giải thích: Hợp âm Sol Giáng trưởng là một bộ ba gồm 3 nốt (Sol […]

Read More

Hợp âm sol thăng 7 sus4 – G#7sus4 piano

Hợp âm sol thăng 7 sus4 – G#7sus4 piano, hợp âm G#7sus4 – G#7sus4 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm Sol thăng 7sus4 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol thăng 7 sus4 có loại G#7sus4: Bao gồm 4 nốt (Sol thăng – Đô thăng – Rê thăng – Fa thăng). Dưới đây là […]

Read More

Hợp âm G# dim7 – G#dim7 piano – G#dim7 chord – G sharp dim7 chord

Hợp âm G# dim7 – G#dim7 piano – G#dim7 chord – G sharp dim7 chord, hợp âm G#m7 – G# g#dim7 piano chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm G#dim7 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Thăng dim 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (Sol thăng – Si  – Rê – […]

Read More

Hợp âm sol thăng thứ 7 giảm 5 – G#m7b5 piano chord – Acorde g#m7b5

Hợp âm sol thăng thứ 7 giảm 5 – G#m7b5 piano chord – Acorde g#m7b5, hợp âm G#m7b5 – G# Minor Seven Flat Fifth Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol thăng thứ 7 giảm 5 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Thăng Thứ 7 giảm 5 là một […]

Read More

Hợp âm sol thăng thứ 6 – G#m6 chord – G#m6 piano

Hợp âm sol thăng thứ 6 – G#m6 chord – G#m6 piano, hợp âm G#m6 – G# minor sixth chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol thăng thứ 6 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Thăng Thứ 6th  bao gồm 4 nốt (Sol thăng – Si – Rê thăng – Fa). Dưới đây là hình […]

Read More

Hợp âm sol thăng 6 – G#6 piano chord – G#6 note – G#6 chord

Hợp âm sol thăng 6 – G#6 piano chord – G#6 note – G#6 chord, hợp âm G sharp 6 chord hay G#6 – G# 6th Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol thăng trưởng 6 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Thăng 6th là một hợp âm gồm 4 nốt (Sol thăng […]

Read More

Hợp âm Sol thăng trưởng giảm 5 – G#(b5) piano chord – G#-5 piano notes

Hợp âm Sol thăng trưởng giảm 5 – G#(b5) piano chord – G#-5 piano notes, hợp âm sol thăng trưởng giảm 5 là hợp âm 3 nốt thường được chơi trên đàn piano và Organ keyboard. Hợp âm Sol thăng trưởng giảm 5 về cấu tạo Hợp âm Sol thăng trưởng giảm ký hiệu G#(b5) […]

Read More

Hợp âm Sol thăng sus2 – G#sus2 piano – G sharp sus 2

Hợp âm Sol thăng sus2 – G#sus2 piano – G sharp sus 2, hợp âm G#sus2 – G# sus2 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm Sol thăng sus2 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol thăng treo có loại G#sus2: Bao gồm 3 nốt (Sol thăng – La thang – Rê thăng). Dưới đây là […]

Read More

Hợp âm Sol thăng treo sus4 – G#sus4 piano chord – G sharp sus4 – G# Suspended 4 Piano Chord

Hợp âm Sol thăng treo sus4 – G#sus4 piano chord – G sharp sus4 – G# Suspended 4 Piano Chord, hợp âm G#sus4 – G# sus4 chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Cấu tạo hợp âm Sol thăng sus4 Giải thích: Hợp âm Sol thăng treo có loại G#sus4: Bao gồm 3 nốt (Sol […]

Read More

Hợp âm Sol thăng tăng – G sharp augmented chord piano – G sharp augmented triad

Hợp âm Sol thăng tăng – G sharp augmented chord piano – G sharp augmented triad, hợp âm sol thăng 5 – G#+5 chord là hợp âm 3 nốt, thường được chơi trên bàn phím Piano. Hợp âm Sol thăng tăng về cấu tạo G#dim: Bao gồm 3 nốt (Sol thăng –  Si thăng– Rê […]

Read More

Hợp âm sol thăng dim – G#dim – G sharp diminished triad – G sharp diminished chord

Hợp âm sol thăng dim – G#dim – G sharp diminished triad – G sharp diminished chord, hợp âm G#dim -G# dim chords hay g sharp diminished piano được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol thăng dim – G#dim về cấu tạo G#dim: Bao gồm 3 nốt (Sol thăng –  Si – […]

Read More

Hợp âm Sol thăng trưởng 7 – G#major7 – G sharp major seventh chord

Hợp âm Sol thăng trưởng 7 – G#major7 – G sharp major seventh chord, hợp âm G#maj7 – G# major seventh chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm Sol thăng trưởng 7 về cấu tạo iải thích: Hợp âm Sol Thăng Trưởng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (Sol thăng – […]

Read More

Hợp âm Sol thăng thứ 7 – G#m7 – G#m7 chords – G#m7 piano – G sharp m7 piano chord

Hợp âm Sol thăng thứ 7 – G#m7 – G#m7 chords – G#m7 piano – G sharp m7 piano chord, hợp âm G#m7 – G# Minor Seventh Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm Sol thăng thứ 7 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Thăng thứ 7 là một hợp […]

Read More

Hợp âm sol thăng 7 – G#7 – G#7 piano chord – G#7 notes – G sharp 7 chord piano

Hợp âm sol thăng 7 – G#7 – G#7 piano chord – G#7 notes – G sharp 7 chord piano, hợp âm G#7 – G# Dominant Seventh Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol thăng 7 – G#7 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol thăng 7 là một hợp […]

Read More

Hợp âm sol thăng thứ – G#m – G#m chord piano – G# minor chord

Hợp âm sol thăng thứ – G#m – G#m chord piano – G# minor chord là hợp âm 3 nốt, hợp âm sol thăng thứ hay G#m – G# Minor Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Cấu tạo hợp âm sol thăng thứ Giải thích: Hợp âm Sol thăng […]

Read More

Hợp âm sol thăng trưởng – G# piano chord – G# major triad – G sharp major

Hợp âm sol thăng trưởng – G# piano chord – G# major triad – G sharp major, hợp âm sol thăng trưởng hay G# – G# Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) là hợp âm 3 nốt thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol thăng trưởng về cấu tạo Giải […]

Read More

Hợp âm Sol 7 sus4 – G7sus4 – G7sus4 piano – G7sus4 chord notes

Hợp âm Sol 7 sus4 – G7sus4 – G7sus4 piano – G7sus4 chord notes, hợp âm G7sus4 – G7sus4 chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Cấu tạo hợp âm Sol 7 sus4 G7sus4 bao gồm 4 nốt (Sol – Đô – Rê – Fa). Dưới đây là hình ảnh hợp âm Sol 7 Treo […]

Read More