3 Shares

Hợp âm Đô thăng 7 – C#7 chord piano hay c#7 chord notes với tên gọi là c# dominant 7th chord, với ký hiệu là C#7 đây là hợp âm 4 nốt, cũng giống như C7 các nốt đều # lên nửa cung. Hợp âm c# dominant 7th chord thường sử dụng nhiều trên piano và trên cả Organ.

Hợp âm Đô thăng 7 – C#7 chord piano cấu tạo như thế nào?

Hợp âm Đô thăng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (Đô thăng – Fa – Sol thăng – Si). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Đô thăng 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (C# – F – G# – B) của hợp âm C#7 được đánh dấu với sự khác biệt dưới đây.

C#7 chord piano – c# dominant 7th chord thế bấm và thể đảo

Hợp âm Đô thăng 7 với vị trí các ngón tay để chơi hợp âm C#7 một cách thuận lợi như sau:

Tay trái: Để chơi hợp âm C#7 chord trên tay trái, chúng ta lần lượt chơi theo thứ tự ngón 5 – 3 – 2 – 1.

Tay phải: Để chơi hợp âm C#7 chord trên tay phải, chúng ta lần lượt chơi theo thứ tự ngón 1 – 3 – 4 – 5.

C#7 chord piano ở thể nền gồm các nốt lần lượt là: C# – F – G# – B.

C#7 chord piano ở thể đảo 1 gồm các nốt lần lượt là: F – G# – B – C#.

C#7 chord piano ở thể đảo 2 gồm các nốt lần lượt là: G# – B – C# -F.

Với chia sẻ trên về hợp âm C#7 chord sẽ giúp bạn nắm bắt được kiến thức hợp âm một cách hữu hiệu và ứng dụng nó trong chơi piano hiệu quả hơn đấy.

Chủ đề quan tâm

Hợp âm Đô thăng 7
c#7 piano
c#7 piano chord
c# 7 chord
c# 7 chord guitar
c# 7 chord piano
hợp âm c#7
hợp âm c#7 piano
c#7 chord notes
c# dominant 7th chordTôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *