Hợp âm La thăng 7 – A#7 – A#7 chord
Hợp âm La thăng 7 – A#7 – A# 7 chord, A#7 – A# Dominant Seventh Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm La thăng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Rê – Fa – Sol thăng ). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La thăng 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (A# – D – F – G#) của hợp âm A#7 được đánh dấu màu xanh.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La thăng 7 một cách thuận lợi như sau:

Ngón tay: Ngón út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út (tay phải).