Hợp âm La thăng sus4 – A#sus4 chord

Hợp âm La thăng sus4 – A#sus4 chord, A flat sus4chord thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard.

Giải thích: A # sus4 là hợp âm ba nốt. A # sus4 đôi khi được viết là A # 4.Trong các hợp âm này, nốt thứ ba (nốt thứ hai trong hợp âm) đang được thay thế bằng một nốt bậc 4( nốt tạo với nốt chủ âm quãng 4 đúng). Hợp âm A#sus4 bao gồm A# – D# – F.

Thế bấm hợp âm A#sus4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *