Hợp âm La Thăng Thứ 7 – A#m7 – A# Minor 7 chord
Hợp âm La Thăng Thứ 7 – A#m7 – A# Minor 7 chord, A#m7 – A# Minor Seventh Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm La Thăng Thứ 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Đô thăng – Fa – Sol thăng). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La thăng Thứ 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (A# – C# – F – G#) của hợp âm A#m7 được đánh dấu màu xanh lá cây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La thăng Thứ thứ 7 một cách thuận lợi như sau:

Ngón tay: Ngón út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út (tay phải).