Hợp âm La thăng thứ Major 7 – A#m Major 7 chord
Hợp âm La thăng thứ Major 7 – A#m Major 7 chord, A# Minor/Major seventh Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm La Thăng thứ Major 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Đô thăng – Fa – La). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Thăng Thứ Major 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (A# – C# – F – A) của hợp âm A#m Maj7 được đánh dấu trên đây.

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm La Thăng Thứ Major 7 một cách thuận lợi như sau:

Ngón tay: Ngón út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út (tay phải).