21 Shares

Hợp âm thứ 7 piano (Seventh chords) – Các Loại Hợp âm 7 trong Âm giai Trưởng và âm giai thứ. Hợp âm 7 thêm vào hợp âm căn bản một quãng 3 nữa là có hợp âm 7. Gọi là hợp âm 7 vì từ nốt nền đến nốt thứ tư là quãng 7.

Nốt quãng 3 thêm vào có thể là Trưởng hoặc Thứ.

Hợp Âm 7th (Seventh chords)

C7 :  Do- Mi- Sol- Sib

CMaj7 : Do- Mi- Sol- Si

Cm7 :   Do-Mib- Sol-Sib

Cdim7 hoặc Cº7 : Do-Mib-Solb-Sibb

Cm7b5 :Do- Mib-Solb-Sib

Các Loại Hợp âm 7 trong Âm giai Trưởng

Các Loại Hợp âm 7 trong Âm giai Trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

Hợp

 

Thêm

Hợp Âm 7

Các nốt của

Viết tắt

 

Âm

 

vào

 

Hợp âm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng

 

M3

Major 7

C-E-G-B

CMaj7, hoặc CM7

2

Trưởng

 

m3

Dominant 7

C-E-G-Bb

C7

3

Thứ

 

M3

Minor/Major7

A-C-E-G#

Am/M7

4

Thứ

 

m3

Minor7

A-C-E-G

Am7

5

Giảm

 

M3

Half

B-D-F-A

Bm7b5, hoặc Bø

 

 

 

 

diminished7

 

 

 

 

 

 

hoặc Minor

 

 

 

 

 

 

7b5

 

 

6

Giảm

 

m3

Diminished 7

B-D-F-Ab

Bdim7, hoặc Bº7

7

Tăng

 

m3

Augmented 7

C-E-G#-B

CAug7, C+7,

 

 

 

 

 

 

CM7#5

Âm giai Do7 với các hợp âm 7

  • Hợp âm I :  CM7 = Do Trưởng 7
  • Hợp âm ii :  Dm7 = Re Thứ 7
  • Hợp âm iii :  Em7 = Mi Thứ 7
  • Hợp âm IV :  FM7 = Fa Trưởng 7

–      Hợp âm V    :  G7     = Sol 7 át âm

  • Hợp âm vi :  Am7 = La Thứ 7
  • Hợp âm :  Bº7 = Si giảm 7

Hợp âm căn bản với quãng 7 Trưởng hoặc Thứ

Hợp âm 7 trong các loại âm giai Thứ:

Âm Giai

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

(la)

(si)

(do)

(re)

(mi)

(fa)

(sol)

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural

Am7

Bm7b5

CM7

Dm7

Em7

FM7

G7

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonic

Am/M7

Bm7b5

CM7#5

Dm7

E7

FM7

G#dim7

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodic

Am/M7

Bm7

CM7#5

D7

E7

F#m7b5

G#m7b5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tổng kết Các Hợp âm 7 trong Âm giai Thứ.

Dưới đây là sự hình thành của các hợp âm 7 trong âm giai thứ

Bậc của âm giai

Hợp âm

Quãng 7

Hợp âm

Tên

 

 

 

7th

 

i

Am

m3

Am7

minor 7th

i

Am

M3 (har)

Am/M7

minor – major 7th

iidim

Bdim

M3

B7b5

half diminished

ii (melodic)

Bm

m3

Bm7

minor 7th

III

C

M3

CM7

major 7th

IIIaug

Caug

m3

C-maj7#5

augmented 7th

(harmonic)

 

 

 

 

iv

Dm

m3

Dm7

minor 7th

IV (melodic)

D

m3

D7

dominant 7

v

Em

m3

Em7

minor 7

V (harmonic)

E

m3

E7

dominant

VI

F

M3

FM7

major 7

#VIdim

F#dim

M3

F#min7b5

half diminished

(melodic)

 

 

 

 

VII

G

m3

G7

dominant 7th

#Vii-dim (har)

G#dim

m3

G#dim7

diminished 7th

#Vii-dim (har)

G#dim

M3 (mel)

G#min7b5

half diminished

Hy vọng với chia sẻ Hợp âm thứ 7 piano (Seventh chords) – Các Loại Hợp âm 7 trong Âm giai Trưởng và âm giai thứ các bạn hiểu rõ hơn về cấu tạo của hợp âm 7. Đừng quên truy cập bloghocpiano để học và chia sẻ nó đến mọi người nhé!Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *