Katy Perry – Lịch Sử Âm Nhạc (2005-2020)

0
1

Đây là tất cả những MV của Katy Perry trên chặng đường âm nhạc từ 2005-2020.
Katheryn Elizabeth Hudson – 25/10/1984, sinh tại California, Mỹ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Vui lòng nhập nội dung
Vui lòng nhập tên của bạn