2 Shares

Key of G#m chords – điệu thức G#m scale piano, key of g sharp minor – Các giọng G#m harmonic scale and g#m melodic scale, các điệu thức sol thăng thứ, sol thăng thứ giai điệu, sol thăng thứ hòa thanh.Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *