[Am] Có những giờ [C] ra chơi [Dm] em xòe tay buộc [Am] gió
[C] Có lúc nào bất [G] chợt thấy thầy cuối hành [C] lang

Thầy đứng một mình [F] thôi, [Dm] vòng khói thuốc lung linh
[G] Đan thành làn mây [Em] trắng bay vào chốn mù [G] khơi

Có những giờ [F] ra chơi [Dm] em không còn vô [Am]
[Dm] Khi thấy thầy in bóng, [G] hun hút cuối hành [C] lang

Thầy nghĩ gì thầy [F] ơi! [G] có bụi phấn [Am] rơi rơi
[Dm] Rơi rơi bạc tóc [Am] thầy, rơi [D] rơi bạc nếp [Em] nhăn

Thầy nghĩ gì thầy [F] ơi! [G] có bụi phấn [Am] rơi rơi
[Dm] Rơi rơi bạc tóc [F] thầy [G] em nhớ hoài thầy [E] ơi!
Em nhớ mãi thầy [Am] ơi!Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *