Lời bài hát Cõi tạm trần gian hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Cõi tạm trần gian hợp âm chuẩn + Lyrics

1. Trong cuộc [Dm] đời này, ngày [F] mai ai biết ra [Am] sao?
Ai đoán được [Gm] đâu, những [Am] gì ở cõi vô [Dm] thường
[Dm] Dù người giàu sang, [D7] hay kẻ nghèo [Gm] hèn
Thì mai [Am] này, cũng chỉ còn, một nấm mộ [A] sâu

2. Sống trong [Dm] cuộc đời, đừng [F] nên ghanh ghét hơn [Am] thua
Đừng vì lợi [Gm] danh, mà [Am] đánh mất đi tình [Dm] con người
[Dm] Tiền! chỉ là phù [Bb] du xin người [Gm] đời đừng quá u [F]
[C] mai về với cát [Am] bụi người giàu kẻ nghèo ai cũng như [Dm] ai

ĐK: Cuộc [Dm] đời đâu có là [Bb] bao
Thì người [Gm] ơi xin hãy mến thương [Dm] nhau
Hơn [Gm] thua chẳng được gì [Bb] đâu
Trần [C] gian chỉ là cõi [F] tạm [Gm][C]

Đừng [F] tham quyền quý giàu [Bb] sang
[Gm] quên tình nghĩa người [Dm] ơi
[Gm] mai nhắm mắt trút hơi [C] tàn
Tiền tài danh [Am] vọng cũng chẳng mang theo được [Dm] đâu