0 Shares

Lời bài hát Mong chẳng còn gì

Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics

1. Chỉ [Em] mong Ngài lấy [G] đi
[D] Mong chẳng còn [B7] gì thuộc về [C] con
[Am] Mong chẳng còn [F] gì là của [B7] con

Để [Em] con được trắng [G] tay
[D] Con chỉ còn [B7] Ngài để giữ [Em] lấy
[C] Con được chọn [B7] Chúa mãi là của [Em] con. [B7]

2. Chỉ [Em] mong Ngài xóa [G] đi
[D] Mong chẳng còn [B7] gì để chiếm [C] hữu
[Am] Mong chẳng còn [F] gì ràng buộc [B7] con

Để [Em] con được ngước [G] lên
[D] Con tìm được [B7] Ngài là chân [Em]
[C] Con được cùng [B7] Chúa đồng hành [Em] luôn. [B7]

3. Chỉ [Em] mong Ngài cất [G] đi
[D] Mong chẳng còn [B7] gì để nắm [C] giữ
[Am] Mong chẳng còn [F] gì mà tự [B7] tôn

Để [Em] con chỉ biết [G] yêu
[D] Yêu một mình [B7] Ngài trọn đời [Em] con
[C] Con nhìn nhận [B7] Chúa chính nguồn tình [Em] yêu. [B7]

4. Chỉ [Em] mong Ngài lấy [G] đi
[D] Mong chẳng còn [B7] gì thuộc về [C] con
[Am] Mong chẳng còn [F] gì là của [B7] con

Để [Em] con được trắng [G] tay
[D] Con chỉ còn [B7] Ngài để giữ [Em] lấy
[C] Con được chọn [B7] Chúa mãi là của [Em] con
[C] Con nhìn nhận [B7] Chúa chính nguồn tình [Em] yêu.Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *