Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Lời bài hát Một cánh hoa rơi hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Một cánh hoa rơi hợp âm chuẩn + Lyrics

Một cánh hoa [F] rơi thôi đủ làm [Gm] phai
[C] Nhạt bớt sắc xuân trong vườn [F] sớm nay
Người [Bb] đi thì đi mãi đến bao giờ [F] đây
Làm sao [Bb] giữ cho hương đừng [F] bay
[Gm] Đêm trăng đỏ đầu [Bb] môi sương toả đầu [F] vai
Treo người trên [C] mũi đau [F] này
Với nước [Bb] mắt khô trên tay [C] gầy

[F] Tình đã xa chưa sao lạnh niềm [Gm] vui
[C] Còn nhớ đến nhau không mà [F] khóc đây
[Bb] Tiếc bao ngày [Am] xanh nay đã [F] tan thành
[C] Khói sương mờ [Bb] vây quanh từng [C] đêm buồn
[Bb] Đưa ta đi như [F] sóng [Gm] dồn lại [C] từng vết [F] nhăn

[F] Một tiếng chim kêu thôi đủ làm [Gm] xuân
[C] Còn ngỡ vẫn nghe ra nhạc ái [F] ân
Lùa [Bb] trong trong vòm cây nắng áo xuân mỏng [F] manh
Đàn đã [Bb] rã hết dây bình [F] yên
[Gm] Anh xin bỏ đời [Bb] anh em bỏ đời [F] em
Mong hẹn lại [C] kiếp sau [F] đền
Sẽ kiếm [Bb] thấy quê hương êm [C] đềm

[F] Dù có đau thương cũng còn tình [Gm] riêng
[C] Được sống với nhau dẫu đời [F] khó khăn