Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Lời bài hát Một lần thương nhớ hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Một lần thương nhớ hợp âm chuẩn + Lyrics

1. Đã từ lâu ngược xuôi đó [E7] đây thân lính chiến đánh giặc đêm [Am] ngày
Lưng bụi [Dm] dày, da màu nắng [C] cháy lửa đạn xui mình quên [Am] đây
Bao nhiêu nỗi [A7] niềm, bao khắc khoải muốn nói nhưng [Dm] thôi [E7]

2. Đếm thời gian bằng trăm ngón [E7] tay nên nước mắt khóc dài phút [Am] này
Ôi lệ [Dm] mừng xua buồn lẫn [C] mất lửa tình yêu làm ngây [Am] ngất
Khi ân tình dầy ta tiếc [E7] gì ta đêm [Am] nay

ĐK: Đêm trần gian biến [C] trôi, vì nhân thế đêm [F] ngày [E7] dài như đoạn [Am] đời
Cho [C] nhau mỗi một đêm vui ngàn năm nhớ mãi hình hài tình [E7] nhân

3. Nhớ làm sao chuyện đêm đã [E7] qua ngay những lúc tiến vào đất [Am] giặc
Hơn một [Dm] lần vương làn tóc [C] rối và tình yêu người cho [Am] tôi
Ôi đêm ngà ngọc đêm ấm [E7] lòng trai đi [Am] xa