Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Lời bài hát Những cánh chim hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Những cánh chim hợp âm chuẩn + Lyrics

1. Những cánh [C] chim bay [Am] về đất mẹ ngày[F] trước [Dm]
Chen khói [G] lam ban chiều tỏa thơm mùa [C] mới [Am]
Cánh trắng [F] bay chan [Dm] hòa mùa lúa quê [C] hương
Thanh [Am] bình trải khắp trên [Dm] nương
Rộn [D7] ràng bầy chim hót [G7] vang.

2. Vẫn cánh [C] chim bay [Am] từ đất mẹ ngày [F] trước [Dm]
Nay xác [G] xơ tro tàn nhuộm đen màu [C] cánh [Am]
Chim bay [F] đi âm [Dm] thầm gọi tiếng quê [C] hương
Đêm [Am] ngày ủ ấp đau [Dm] thương
Chim [G7] bầy xé lẻ ngàn [C] phương.

ĐK:
[F] Những chiều cảnh xác xơ tiêu [Dm] điều
Bầy [C] chim dang [G7] mỏi cánh tìm [C] nhau
Tan [Em] tác theo [F] lửa cháy không [C] tàn
Uất [Am] hận thay chinh [D7] chiến lan [G7] tràn

3. Ta ước [C] mong cho [Am] màu trắng của ngày [F] trước [Dm]
Trên cánh [G] chim không còn phủ tro tàn [C] khói
Những cánh [F] chim chao [Em] nhau
Che vết [D7] thương hận [G7] sầu bằng những cánh chim [C] bay.