Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics

1. Tạ thâm ân Thế Tôn đạo [Am] mầu ban truyền
Vì chúng sanh ở nơi ta [Dm] bà thảm sầu [G]
Đời mạt [C] pháp biết bao điêu [Am] tàn khôn lường
Cuồng [Dm] phong bão giông khắp [Em] nơi lầm [Am] than

2. Ngài khuyên tu thoát qua kiếp [Am] người luân hồi
Đừng sân si để tâm muộn [Dm] phiền đau buồn [G]
Vượt qua [C] bao khổ đau cuộc [Am] đời mê lầm
Hãy [Dm] mau tiến tu để [Em] qua trầm [Am] luân

ĐK: Đời đời ghi [C] nhớ mãi, lời vàng cao [F] quý ấy
Quyết chí tu [Am] theo gương từ thân
Nguyện về nơi [F] Lạc Quốc của Đức A [C] Di Đà
Chim hót líu [Dm] lo muôn loài [G] hoa

3. Nguyện trong tâm sẽ không phụ [Am] lòng Cha lành
Người đã đem ánh sáng đạo [Dm] vàng cho đời [G]
Lòng con [C] đây xiết bao vui [Am] mừng gặp Ngài
Ngài [Dm] đã cứu nguy cứu [Em] nguy cho đời [Am] con