Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Tạ ơn từ phụ hợp âm chuẩn + Lyrics

1. Tạ thâm ân Thế Tôn đạo [Am] mầu ban truyền
Vì chúng sanh ở nơi ta [Dm] bà thảm sầu [G]
Đời mạt [C] pháp biết bao điêu [Am] tàn khôn lường
Cuồng [Dm] phong bão giông khắp [Em] nơi lầm [Am] than

2. Ngài khuyên tu thoát qua kiếp [Am] người luân hồi
Đừng sân si để tâm muộn [Dm] phiền đau buồn [G]
Vượt qua [C] bao khổ đau cuộc [Am] đời mê lầm
Hãy [Dm] mau tiến tu để [Em] qua trầm [Am] luân

ĐK: Đời đời ghi [C] nhớ mãi, lời vàng cao [F] quý ấy
Quyết chí tu [Am] theo gương từ thân
Nguyện về nơi [F] Lạc Quốc của Đức A [C] Di Đà
Chim hót líu [Dm] lo muôn loài [G] hoa

3. Nguyện trong tâm sẽ không phụ [Am] lòng Cha lành
Người đã đem ánh sáng đạo [Dm] vàng cho đời [G]
Lòng con [C] đây xiết bao vui [Am] mừng gặp Ngài
Ngài [Dm] đã cứu nguy cứu [Em] nguy cho đời [Am] con