Lời bài hát Thiên sứ bâng khuângSheet hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Thiên sứ bâng khuâng

Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Con [A] chim con [F#m] chim về đậu bên [D] người
Là Thiên sứ [Bm] đó, [E] là tôi cũng [A] chừng [F#m][E]
í [D] a a [Bm] tôi lại là [E] chim
Là Thiên sứ [Bm] đó là [E] tôi cũng [A] chừng

[D] tình em thả í a bâng [E] khuâng
Tôi làm chim [G#m] nhặt để [C#m] phần mai [F#m] sau
Để phần mai [B7] sau
Tôi làm chim [E] nhặt để phần mai [A] sau

Mai [A] sau [F#m] Thiên sứ về [E] trời
[D] Thiên sứ về [C#m] trời ở [F#m] lại
Còn tôi ở [E] lại bên người tôi [D] yêu
Còn tôi ở [E] lại bên người tôi [A] yêu