Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Lời bài hát Thiên sứ bâng khuângSheet hợp âm chuẩn + Lyrics
Lời bài hát Thiên sứ bâng khuâng

Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Con [A] chim con [F#m] chim về đậu bên [D] người
Là Thiên sứ [Bm] đó, [E] là tôi cũng [A] chừng [F#m][E]
í [D] a a [Bm] tôi lại là [E] chim
Là Thiên sứ [Bm] đó là [E] tôi cũng [A] chừng

[D] tình em thả í a bâng [E] khuâng
Tôi làm chim [G#m] nhặt để [C#m] phần mai [F#m] sau
Để phần mai [B7] sau
Tôi làm chim [E] nhặt để phần mai [A] sau

Mai [A] sau [F#m] Thiên sứ về [E] trời
[D] Thiên sứ về [C#m] trời ở [F#m] lại
Còn tôi ở [E] lại bên người tôi [D] yêu
Còn tôi ở [E] lại bên người tôi [A] yêu