0 Shares

Lời bài hát Về thăm lại Bình Dương hợp âm chuẩn + Lyrics

1. Anh lại [G] về thăm lại Bình [Em] Dương
Như con [A] sông quay về với [Em] nguồn
Tình yêu [C] nào đưa anh đến quê [G] em
Tìm em [Bm] bên dòng sông quê thuở [D] trước
Nơi có con [Bm] đò đưa khách bước sang [C] sông.

Anh lại [Em] về thăm lại Bình [A] Dương
Thương làm sao cây trái miệt [Em] vườn
Thương quê [D] hương qua từng con [G] đường
Ôi thật ngọt [C] ngào [Bm] cây trái đưa [Em] hương.

2. Anh lại [G] về thăm lại Bình [Em] Dương
Nghe xôn [A] xao qua từng con [Em] đường
Lòng rộn [C] ràng trên quê mới yêu [G] thương
Làng quê [Bm] nay thành khu công nghiệp [D] mới
Pha sắc mây [Bm] trời xanh sắc áo công [C] nhân.

Ôi ngỡ [Em] ngàng thăm lại Bình [A] Dương
Nghe mùa xuân như đến thật [Em] gần
Câu thơ [D] vui nay đã ghép [G] vần
Trong từng con [C] người [Bm] như có hương [Em] xuân.

3. Nghe cuộc [G] đời sâu nặng tình [Em] quê
Nghe quê [A] hương mang tình yêu [Em] về
Và ngọt [C] ngào trong câu hát ca [G] dao
Tình yêu [Bm] em tình yêu quê còn [D] đó
Có chăng [Bm] là yêu đất nước quê [C] hương

Anh lại [Em] về thăm lại Bình [A] Dương
Như dòng sông yêu những con [Em] đò
Như quê [D] hương yêu từng cánh [G]
Như tình yêu [C] nào [Bm] anh đã yêu [Em] em.Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *