Lời bài hát Việt Nam Hùng Sử Ca

Sheet hợp âm chuẩn + Lyrics

Việt [Am] Nam! Hai tiếng thiêng liêng
Việt [Dm] Nam! Con Rồng cháuTiên
Lạc Long [G] Quân Mẹ Âu [Am]

Hùng [Am] Vương! Từ thuở khai sinh
Văn [Dm] Lang! Dựng nước xây [F] thành
Cùng chung [G] tay dựng non [Am] sông

ĐK 1: Theo tiếng trống Mê [Am] Linh, Bà Trưng đuổi quân Tô [C] Định
[F] Nam Đế hùng anh [G] xưa, Vạn [F] Xuân nước Nam quật [C] cường
[Am] Chiến tích Bạch Đằng [G] Giang, Ngô Quyền phá tan Nam [F] Hán!
Đinh Bộ Lĩnh cờ [E] lau, ngàn đời cháu con còn [Am] ghi

Thập [Am] Đạo Tướng Quân Lê Hoàn
Thăng [Dm] Long, Vua Lý dời thành
Diệt ngoại [G] xâm! Cùng hoan [Am] ca!

Hùng [Am] thiêng: Đây Lý Thường Kiệt!
Vang [Dm] vang Nam Quốc Sơn [F]
Sông Như [G] Nguyệt, còn lưu [Am] danh!

ĐK 2: Lập nước Đại Việt [G] xưa: Vua Lý Thánh Tông oai [C] hùng
[F] Hàm Tử, trận Chương [G] Dương, Hưng Đạo đánh tan Nguyên [E] Mông
[Am] Lam Sơn chống quân [G] Minh, Nguyễn Trải giúp vua Lê [C] Lợi
[Am] Quang Trung giết giặc [G] Thanh, rạng [E] ngời nước non Việt [Am] Nam!

Một giang [G] sơn! [E] Hùng sử [Am] ca!Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *