Lời bài hát Yêu em rời xa (南拳妈妈) hợp âm chuẩn + Lyrics

1. 枫呢喃的轻拂窗口
Fēng ní [A] nán de qīng fú chuāng [Bm] kǒu
像爱情也只是稍事停留
Xiàng ài [E] qíng yě zhǐ shì shāo shì tíng [A] liú
风很轻 思念却很透明
[E] Fēng hěn [F#m] qīng sī niàn què [E] hěn tòu míng
怎奈穿越不了爱情
Zěn [D] nài chuān yuè bù liǎo ài [E] qíng

2. 缓慢的妆流过伤口
Huǎn màn [A] de zhuāng liú guò shāng [Bm] kǒu
晕开了我给不起的温柔
Yūn kāi [E] le wǒ gěi bù qǐ de wēn [A] róu
那一夜我们紧紧相拥
[E] Nà yī [F#m] yè wǒ men jǐn [C#m] jǐn xiāng yōng
终于说出口已经不爱我
Zhōng [Bm] yú shuō chū kǒu yǐ jīng bù [E] ài wǒ

Chorus: 爱你所以离开你 眼泪是回忆
Ài nǐ [A] suǒ yǐ lí kāi nǐ [E] yǎn lèi shì huí yì
就让他随风去
[F#m] Jiù ràng tā suí fēng [C#m]
我们走过的风景 剩下了飘零
[A] Wǒ men [D] zǒu guò de fēng jǐng [C#m] shèng xià le [F#m] piāo líng
漂泊的名叫伤心
[Bm] Piāo bó de míng jiào shāng [E] xīn

爱你所以离开你 爱放进行李
Ài nǐ [A] suǒ yǐ lí kāi nǐ [E] ài fàng jìn xíng lǐ
流浪我的记忆
[F#m] Liú làng wǒ de jì [C#m]
为你我愿意变成云 跟着风去旅行
[A] Wèi nǐ [D] wǒ yuàn yì biàn chéng yún gēn [C#m] zhe fēng qù [F#m] lǚ xíng
再静静的聆听 你幸福的回音
Zài [Bm] jìng jìng de líng tīng [E] nǐ xìng fú de huí [A] yīnTôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *