Nhạc sĩ
Nhạc sĩ (hay còn được gọi là nghệ sĩ âm nhạc), theo Bách khoa toàn thư Việt Nam, được hiểu là một người hoạt động chuyên nghiệp và nắm vững một ngành nghệ thuật âm nhạc nào đó.[1] Theo Từ điển Tiếng Việt (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1995), định nghĩa nhạc sĩ theo nghĩa hẹp hơn là người chuyên soạn hoặc biểu diễn âm nhạc. Như vậy nhạc sĩ bao gồm tất cả những người hoạt động nghệ thuật âm nhạc như các nhà soạn nhạc (sáng tác ca khúc), người hòa âm phối khí, nhạc trưởng chỉ huy và nghệ sĩ biểu diễn. Ở Việt Nam, người ta quen coi nhạc sĩ là những người sáng tác âm nhạc, còn nghệ sĩ biểu diễn bằng giọng hát được gọi là ca sĩ bằng nhạc cụ được gọi là nhạc công. Nhạc sĩ thường sáng tác những ca khúc và do chính họ thể hiện hay các ca sĩ thể hiện.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp lớn nhất của các nhạc sĩ Việt Nam, bao gồm cả những nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ lý luận, đào tạo chứ không chỉ cho các nhà soạn nhạc hay người viết ca khúc.

Trong tiếng Anh, “nhạc sĩ” tương đương với từ “musician” (Từ điển Anh Việt, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1993)

Click để đến mục chính trong bài

Sáng tác

  • Soạn nhạc
  • Người viết bài hát
  • Hòa âm – phối khí
  • Chuyển soạn cho dàn nhạc

Chỉ huy

  • Nhạc trưởng
  • Nhóm trưởng ban nhạc

Biểu diễn

  • Nhạc công
  • Ca sĩ
  • Rapper
Bạn đang xem bài viết Nhạc sĩ trong chuyên mục Wiki Music