Shakira – Lịch Sử Âm Nhạc (1991-2020)

0
1

Đây là chặng đường âm nhạc từ năm 1991 đến nay của Shakira.
Shakira Isabel Mebark Ripoll – 2/2/1977, sinh tại Atlántico, Colombia.

Bài viết liên quan

Trả lời

Vui lòng nhập nội dung
Vui lòng nhập tên của bạn