Giáo án âm nhạc

Bảng giá các sản phẩm Giáo án âm nhạc

Học Piano Online | Hợp âm | Lời bài hát | Sheet piano | Sách nhạc | học piano trực tuyển. xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá các sản phẩm dòng Giáo án âm nhạc cập nhật mới nhất Tháng 10 / 2023

Baptiste Trotignon – Solo Piano / The Jazz Album + Presentation (Contemporary music)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Baptiste Trotignon - Solo Piano / The Jazz Album + Presentation (Contemporary music) của website bloghocpiano. Chúng tôi ...

Borodin – Prince Igor Opera / Polovtsian Dances + Presentation (Century’s rec. : A.Melik-Pachaiev)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Borodin - Prince Igor Opera / Polovtsian Dances + Presentation (Century's rec. : A.Melik-Pachaiev) của website bloghocpiano. Chúng ...

The Choirs of the Paris Opera – Bizet ‘Carmen’, Delibes ‘Lakmé’ .. (Century’s record.: Jean Laforge)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ The Choirs of the Paris Opera - Bizet 'Carmen', Delibes 'Lakmé' .. (Century's record.: Jean Laforge) của website ...

Arvo Pärt – Symphonies, Cello Concerto, Collage über BACH .. (Century’s recording: Paavo Järvi)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Arvo Pärt - Symphonies, Cello Concerto, Collage über BACH .. (Century's recording: Paavo Järvi) của website bloghocpiano. Chúng ...

Charpentier – Leçons de Ténèbres + Presentation (Century’s rec. : Concerto Vocale / René Jacobs)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Charpentier - Leçons de Ténèbres + Presentation (Century’s rec. : Concerto Vocale / René Jacobs) của website bloghocpiano. ...

Purcell – The Fairy Queen Opera + Presentation (reference recording : Benjamin Britten)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Purcell - The Fairy Queen Opera + Presentation (reference recording : Benjamin Britten) của website bloghocpiano. Chúng tôi ...

Humperdinck – Hänsel und Gretel Opera (E.Schwarzkopf & E.Grümmer – Cent.rec.: Herbert Von Karajan)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Humperdinck - Hänsel und Gretel Opera (E.Schwarzkopf & E.Grümmer - Cent.rec.: Herbert Von Karajan) của website bloghocpiano. Chúng ...

Liszt – Psalms of King David + Presentation (József Réti – Century’s recording : Miklós Forrai)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Liszt - Psalms of King David + Presentation (József Réti - Century's recording : Miklós Forrai) của website ...

Bach, Franck, Saint-Saëns..- Organ Recital + Presentation (Century’s recording : Odile Pierre)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Bach, Franck, Saint-Saëns..- Organ Recital + Presentation (Century's recording : Odile Pierre) của website bloghocpiano. Chúng tôi liên ...

Handel – Saul Oratorio HWV 53, Funeral March (Fischer-Dieskau, reference recording: N.Harnoncourt)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Handel - Saul Oratorio HWV 53, Funeral March (Fischer-Dieskau, reference recording: N.Harnoncourt) của website bloghocpiano. Chúng tôi liên ...

Grieg – Piano Concerto Op.16 + Presentation (reference recording : Emil Gilels / Eugen Jochum)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Grieg - Piano Concerto Op.16 + Presentation (reference recording : Emil Gilels / Eugen Jochum) của website bloghocpiano. ...

Richard Strauss – Der Rosenkavalier (Schwarzkopf, Ludwig, Stich-Randall – C.r.: Hebert Von Karajan)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Richard Strauss - Der Rosenkavalier (Schwarzkopf, Ludwig, Stich-Randall - C.r.: Hebert Von Karajan) của website bloghocpiano. Chúng tôi ...

Mussorgsky – Complete Songs / Presentation + New Mastering (Century’s recording : Boris Christoff)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Mussorgsky - Complete Songs / Presentation + New Mastering (Century’s recording : Boris Christoff) của website bloghocpiano. Chúng ...

Massenet – La Cigale et la Fourmi + Presentation (reference recording : Richard Bonynge)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Massenet - La Cigale et la Fourmi + Presentation (reference recording : Richard Bonynge) của website bloghocpiano. Chúng ...

Brahms – Overtures, Rhapsody, Serenade, Variations, Symphonies + P° (r.r.: Sir A.Boult, Janet Baker)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Brahms - Overtures, Rhapsody, Serenade, Variations, Symphonies + P° (r.r.: Sir A.Boult, Janet Baker) của website bloghocpiano. Chúng ...

Carl Maria von Weber – Der Freischütz Opera – Overture (Century’s recording: Joseph Keilberth)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Carl Maria von Weber - Der Freischütz Opera - Overture (Century's recording: Joseph Keilberth) của website bloghocpiano. Chúng ...

Grieg – Peer Gynt / Piano Concerto + Presentation (ref. record. : Øivin Fjeldstad / Clifford Curzon)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Grieg - Peer Gynt / Piano Concerto + Presentation (ref. record. : Øivin Fjeldstad / Clifford Curzon) của ...

Domenico Belli – Aria di Fiorenza / Firenze (reference rec.: Vincent Dumestre, Le Poème Harmonique)

Các bạn đang nghe bài hát ❤️ Domenico Belli - Aria di Fiorenza / Firenze (reference rec.: Vincent Dumestre, Le Poème Harmonique) của website bloghocpiano. ...