Hướng dẫn sử dụng hợp âm màu (sus2, sus4, hợp âm 7, major7) trong đệm hát piano

Đối với những bạn chơi piano cơ bản, hợp âm trưởng và hợp âm thứ là 2 loại hợp âm dễ nhớ tuy nhiên trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu hướng dẫn sử dụng hợp âm màu (sus2, sus4, hợp âm 7, major7) trong đệm hát piano vào việc đệm hát piano cả […]

Read more in HÒA ÂM, Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học Piano online, Học piano cơ bản, Nhạc Lý cơ bản

Hợp âm 6 là gì – Hợp âm 6 trưởng – Major 6th Chords piano

Ở những bài viết trước, chúng ta tìm hiểu về hợp âm 3, hợp âm 7, trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu về các hợp âm 6 trưởng (Major 6th Chord). Các hợp âm 6 trưởng là cơ bản một hợp âm trưởng với một nốt bổ sung thêm – 6 trưởng. Hợp […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

TOP 60 các hợp âm cơ bản của piano GIẢI PHÁP cách ghi nhớ hợp âm piano HIỆU QUẢ

TOP 60 các hợp âm cơ bản của piano GIẢI PHÁP cách ghi nhớ hợp âm piano HIỆU QUẢ là topic mà bloghocpiano muốn chia sẻ đến các bạn những hợp âm piano căn bản một cách có hệ thống, dễ nhớ, dễ hiểu nhất. Những hợp âm cơ bản của piano này rất dễ nhớ […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học Piano online, Học piano cơ bản, Nhạc Lý cơ bản, Wiki Music

Các hợp âm trong giọng Đô trưởng và các hợp âm trong giọng La thứ

Các hợp âm trong giọng Đô trưởng và các hợp âm trong giọng La thứ được rất nhiều bạn quan tâm bởi đây là giọng song song không có dấu hóa. Ở bài viết trước, các vòng hòa thanh cơ bản trong đó cũng có giọng đô trưởng, giọng la thứ. Và bài viết này […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản

TOP 6 Hợp âm piano cơ bản giọng C# – A#m ( giọng Đô thăng trưởng và giọng La thăng thứ)

Tổng hợp tên hợp âm và thế bấm cấu tạo Hợp âm piano cơ bản giọng C# – A#m ( giọng Đô thăng trưởng và giọng La thăng thứ). Giọng C# và Giọng A#m được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số hợp âm của hai […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 hợp âm đơn giản piano giọng F# – D#m ( giọng Fa thăng trưởng và giọng Rê thăng thứ)

Bài viết chia sẻ các hợp âm piano cơ bản giọng F# – D#m ( giọng Fa thăng trưởng và giọng Rê thăng thứ). Giọng F# và Giọng D#m được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số hợp âm của hai giọng này giống nhau. Để […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 Các loại hợp âm piano giọng Cb – Abm (giọng Đô giáng trưởng và giọng La giáng thứ)

Bài viết tổng hợp tên hợp âm và thế bấm cấu tạo của các loại hợp âm piano giọng Cb – Abm (giọng Đô giáng trưởng và giọng La giáng thứ). Giọng Cb và Giọng Abm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số hợp âm […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 Những hợp âm piano trong giọng Gb – Ebm ( giọng Sol giáng trưởng và giọng Mi giáng thứ)

Tổng hợp thế bấm cấu tạo của các hợp âm piano cơ bản giọng Gb – Ebm ( giọng Sol giáng trưởng và giọng Mi giáng thứ). Giọng Gb và Giọng Ebm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số hợp âm của hai giọng này […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 Hợp âm piano căn bản giọng Db – Bbm ( giọng Rê giáng trưởng và giọng Si giáng thứ)

Tổng hợp hợp âm, thế bấm của Hợp âm piano căn bản giọng Db – Bbm ( giọng Rê giáng trưởng và giọng Si giáng thứ). Giọng Ab và Giọng Fm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định với 5 dấu b), tức đa số hợp âm của […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 Hợp âm cơ bản cho piano giọng B – G#m ( giọng Si trưởng và giọng Sol thăng thứ)

Bài viết tổng hợp tên hợp âm và thế bấm cấu tạo của Hợp âm cơ bản cho piano giọng B – G#m ( giọng Si trưởng và giọng Sol thăng thứ). Giọng B và Giọng G#m được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số hợp […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 các hợp âm piano cơ bản giọng Ab – Fm ( giọng La giáng trưởng và giọng Fa thứ)

Bài viết tổng hợp tên hợp âm và thế bấm cấu tạo của các hợp âm piano cơ bản giọng Ab – Fm ( giọng La giáng trưởng và giọng Fa thứ). Giọng Ab và Giọng Fm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số hợp […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 Hợp âm Piano cơ bản giọng Eb – Cm ( giọng Mi giáng trưởng và giọng Đô thứ)

Bài chia sẻ tổng hợp tên hợp âm và thế bấm cấu tạo của 6 Hợp âm Piano cơ bản giọng Eb – Cm ( giọng Mi giáng trưởng và giọng Đô thứ). Giọng Eb và Giọng Cm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

TOP 6 hợp âm piano cơ bản đệm hát giọng Bb – Gm (giọng Si giáng trưởng và giọng Sol thứ)

Trong bài viết này, bloghocpiano chia sẻ tên hợp âm và thế bấm cấu tạo hợp âm piano cơ bản đệm hát giọng Bb – Gm (giọng Si giáng trưởng và giọng Sol thứ). Giọng Bb và Giọng Gm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức đa số […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 hợp âm cơ bản đệm hát Piano giọng A – F#m ( giọng La trưởng và giọng Fa thăng thứ)

Bài viết dưới đây, BloghocPiano chia sẻ hợp âm và thế bấm cấu tạo của từng hợp âm cơ bản đệm hát Piano giọng A – F#m ( giọng La trưởng và giọng Fa thăng thứ). Giọng A và Giọng F#m được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

TOP 6 Hợp âm cơ bản trên đàn Piano giọng G – Em (giọng Sol trưởng – giọng Mi thứ)

Bài viết dưới đây, Bloghocpiano chia sẻ TOP 6 Hợp âm cơ bản trên đàn Piano giọng G – Em (giọng Sol trưởng – giọng Mi thứ) với tên hợp âm và thế bấm cấu tạo của từng hợp âm trên đàn piano (keyboard) thường được dùng phổ biến nhất trong bài hát. Giọng G […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 hợp âm cơ bản piano trong giọng F – Dm ( giọng Fa trưởng và giọng Rê thứ)

Bài viết dưới đây, Bloghocpiano tổng hợp tên hợp âm và thế bấm cấu tạo của hợp âm cơ bản piano trong giọng F – Dm ( giọng Fa trưởng và giọng Rê thứ). Trong Giọng F và Giọng Dm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 hợp âm cơ bản trong giọng E – C#m ( giọng Mi trưởng và giọng Đô thăng thứ)

Bài viết dưới đây, Bloghocpiano.com tổng hợp tên hợp âm và thế bấm cấu tạo của từng hợp âm trên đàn piano (keyboard) với Top 6 hợp âm cơ bản trong giọng E – C#m ( giọng Mi trưởng và giọng Đô thăng thứ). Giọng E (Mi trưởng) và Giọng C#m (Đô thăng thứ) được […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm cơ bản, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản

Top 6 hợp âm thường dùng trong giọng D – Bm ( giọng Rê giáng trưởng và giọng Si thứ)

Bài viết dưới đây, Bloghocpiano sẽ tổng hợp Top 6 hợp âm thường dùng trong giọng D – Bm ( giọng Rê trưởng và giọng Si thứ) thường được dùng trên piano và keyboard organ. Giọng D và Giọng Bm được gọi là cặp giọng song song (cùng đặc điểm dấu hóa cố định), tức […]

Read more in Học hợp âm, Học hợp âm nâng cao, Nhạc Lý cơ bản