NHẠCLÝ #42❤️ HỢP ÂM 3 NỐT – CẤU TẠO HỢP ÂM TRƯỞNG, HỢP ÂM THỨ, HỢP ÂM TĂNG, GIẢM, DIM

NHẠCLÝ #42❤️ HỢP ÂM 3 NỐT – CẤU TẠO HỢP ÂM TRƯỞNG, HỢP ÂM THỨ, HỢP ÂM TĂNG, GIẢM, DIM.Hợp âm 3 nốt (Hợp âm 3): Hợp âm ba: Gồm 3 âm thanh (Âm 1, Âm 3, Âm 5) được xếp chồng lên nhau theo quãng 3. Hợp âm ba những dạng hợp âm căn bản & thường dùng nhiều nhất trong âm nhạc Pop & Rock. Tuy nhiên, chúng ta có rất nhiều hợp âm 3 nốt như hợp âm 3 trưởng, hợp âm 3 thứ, hợp âm 3 tăng, hợp âm 3 giảm, dim, sus2, sus4…Cùng blog tìm hiểu chi tiết cấu tạo hợp âm 3 dưới đây nhé.

VIDEO HỢP ÂM 3 NỐT – CẤU TẠO HỢP ÂM TRƯỞNG, HỢP ÂM THỨ, THĂNG, DIM, GIẢM

Các bạn tham khảo bài học trong video này nhé.

KHÁI NIỆM HỢP ÂM

Hợp âm là gì?

Hợp âm: Là sự kết hợp của 3 âm thanh trở lên. Các âm của hợp âm được tính thứ tự từ dưới lên trên.

Hợp âm 3 là gì?

Hợp âm ba: Gồm 3 âm thanh (Âm 1, Âm 3, Âm 5) được xếp chồng lên nhau theo quãng 3. Hợp âm ba là những dạng hợp âm căn bản & thường dùng nhiều nhất trong âm nhạc Pop & Rock. Để nghiên cứu các dạng hợp âm phức tạp hơn, các bạn cần nắm chắc các vấn đề liên quan đến hợp âm ba.

CÁC DẠNG HỢP ÂM 3 THƯỜNG GẶP

Hợp âm 3 gồm các dạng như sau: Hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm dim, hợp âm tăng, hợp âm giảm, hợp âm sus2, hợp âm sus4.

Tên hợp âm gồm tên âm 1 & tính chất của hợp âm.

Hợp âm trưởng

– Ký hiệu: Là chữ cái ghi tên nốt được viết in hoa (X).

VD:

Hợp âm Đô trưởng: C

Hợp âm Fa trưởng: F

Hợp âm Rê trưởng: D

– Cấu tạo:

Giải thích sơ đồ:

 • + Quãng từ âm 1 đến 3 là quãng 3 trưởng
 • + Quãng từ âm 3 đến 5 là quãng 3 thứ
 • + Quãng từ âm 1 đến 5 là quãng 5 đúng

VÍ DỤ:

Với ví dụ trên chúng ta diễn giải thêm như sau:

 • Hợp âm đô trưởng: Gồm nốt C – E – G
 • Hợp âm Fa trưởng: Gồm nốt F – A – C
 • Hợp âm La giáng trưởng: Gồm nốt: Ab – C – Eb
 • Hợp âm Sol trưởng: Gồm nốt: G – B – D

Hợp âm thứ

– Ký hiệu: Là chữ cái ghi tên nốt được viết in hoa kèm chữ “m” viết thường phía sau (Xm).

VD:

 • Hợp âm Đô thứ: Cm
 • Hợp âm Fa thứ: Fm
 • Hợp âm Rê thứ: Dm

Đôi khi người ta ghi bằng chữ cái ghi tên nốt viết thường (ít dùng).

– Cấu tạo:

VÍ DỤ:

Diễn giải ví dụ:

  • Hợp âm Mi thứ: Gồm nốt E – G – B
  • Hợp âm Si thứ: Gồm nốt: B – D – F#
 • Hợp âm Sol thứ: Gồm nốt G – Bb – D
 • Hợp âm Fa thăng thứ: Gồm nốt F# – A – C#

ĐỂ TÍNH NHANH HỢP ÂM THỨ TA DÙNG HỢP ÂM TRƯỞNG GIÁNG NỐT BẬC III XUỐNG 1/2 CUNG. VÍ DỤ Cmajor -> Cminor ta giáng nốt E-> Eb

Hợp âm dim

– Ký hiệu: Hợp âm dim thường ký hiệu là (Xo). Đôi khi người ta cũng viết (Xdim nhưng rất ít dùng)

VD:

 • Hợp âm Sol dim: Co
 • Hợp âm Fa dim: Fo
 • Hợp âm Mi dim: Do

– Cấu tạo:

Cấu tạo hợp âm dim

VÍ DỤ VỀ HỢP ÂM DIM

Ví dụ hợp âm dim

Diễn giải các hợp âm dim:

 • Hợp âm Đô dim gồm C – Eb – Gb
 • Hợp âm Fa dim gồm F – Ab – Cb
 • Hợp âm Mi dim gồm E – G – Bb
 • Hợp âm Sol dim gồm G – Bb – Db

ĐỂ TÍNH NHANH HỢP ÂM DIM TA DÙNG HỢP ÂM THỨ GIÁNG NỐT BẬC V XUỐNG 1/2 CUNG. VÍ DỤ Em -> Edim ta giáng nốt B-> Bb. HOẶC DÙNG HỢP ÂM TRƯỞNG GIÁNG NỐT BẬC III VÀ BẬC V XUỐNG 1/2 CUNG. VÍ DỤ Emajor-> Edim ta giáng G-> Gb và B->Bb.

Hợp âm tăng

– Ký hiệu: Là chữ cái ghi tên nốt được viết in hoa kèm chữ “aug” viết thường phía sau (X aug). 

VD:

 • Hợp âm Đô tăng: C aug
 • Hợp âm Fa tăng: F aug
 • Hợp âm Rê tăng: D aug

Hoặc các ký hiệu như ( X+ / X+5/ X(#5))

VD:

 • Hợp âm Đô tăng: C+
 • Hợp âm Fa tăng:  F+
 • Hợp âm Rê tăng:  D+

– Cấu tạo:

Hợp âm tăng

VÍ DỤ CÁC HỢP ÂM TĂNG:

Các hợp âm tăng

ĐỂ TÍNH NHANH HỢP ÂM TĂNG TA DÙNG HỢP ÂM THỨ TĂNG NỐT BẬC III VÀ BẬC V LÊN 1/2 CUNG. VÍ DỤ Em -> E+ ta tăng nốt G-> G+ và B->B+. HOẶC DÙNG HỢP ÂM TRƯỞNG TĂNG NỐT BẬC V LÊN 1/2 CUNG. VÍ DỤ Emajor-> E+ ta giáng B-> B+.

Hợp âm giảm

– Ký hiệu: Là chữ cái ghi tên nốt được viết in hoa kèm chữ “-5” hoặc “b5“.

VD:

 • Hợp âm Đô giảm: C–5
 • Hợp âm Fa giảm:  F–5
 • Hợp âm Rê giảm:  D–5

– Cấu tạo:

Hợp âm giảm

VÍ DỤ CÁC HỢP ÂM GIẢM:

Ví dụ hợp âm giảm

ĐỂ TÍNH NHANH HỢP ÂM GIẢM TA DÙNG HỢP ÂM TRƯỞNG GIÁNG NỐT BẬC V XUỐNG 1/2 CUNG. VÍ DỤ Emajor-> E-5 ta giáng B-> Bb.

HỢP ÂM 3 SUPPENDED (SUS2 + SUS4)

Hợp âm sus2 và hợp âm sus4 cũng là hợp âm 3 nốt. Tuy nhiên, thay vì tạo bởi quãng 3. Hai hợp âm này tạo bởi quãng 2 quãng 4.

Hợp âm sus2

– Ký hiệu: Là chữ cái ghi tên nốt được viết in hoa kèm chữ “sus2”.

VD:

 • Hợp âm Đô sus2: Csus2
 • Hợp âm Fa sus2:  Fsus2
 • Hợp âm Rê sus2:  Dsus2

– Cấu tạo:

Hợp âm sus2

VÍ DỤ:

Ví dụ hợp âm sus2

ĐỂ TÍNH NHANH HỢP ÂM SUS2 TA DÙNG HỢP ÂM TRƯỞNG VỚI NỐT QUÃNG 3 ĐI XUỐNG 1 CUNG. VÍ DỤ Gmajor ->Gsus2 sử dụng nốt bậc III của Sol trưởng là B xuống 1 cung (quãng 2 Trưởng) là A.

Hợp âm sus4

– Ký hiệu: Là chữ cái ghi tên nốt được viết in hoa kèm chữ “sus4”.

VD:

 • Hợp âm Đô sus4: Csus4
 • Hợp âm Fa sus4:  Fsus4
 • Hợp âm Rê sus4:  Dsus4

– Cấu tạo:

Cấu tạo hợp âm sus4

VÍ DỤ:

Ví dụ hợp âm sus4

ĐỂ TÍNH NHANH HỢP ÂM SUS4 TA CẦN GHI NHỚ:

 • Đối với hợp âm trưởng nốt bậc III sẽ đi lên 1/2 cung(quãng 2 thứ)
 • Đối với hợp âm thứ nốt bậc III sẽ đi lên 1 cung (quãng 2 trưởng)

MỘT LOẠT HỢP ÂM 3 NỐT THƯỜNG GẶP CÁC BẠN NÊN GHI NHỚ

Khi tìm hiểu đến đây, mình thiết nghĩ các bạn đã ghi nhớ hết các hợp âm 3 nốt rồi. Sự cấu tạo của nó cũng đơn giản phải không nào?. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ về hợp âm 4 nốt (hợp âm 7) trong bài viết tới. Hy vọng các bạn ủng hộ blog nhé. Dưới đây là hình ảnh các hợp âm 3 nốt thường dùng.

Các hợp âm đô 3 nốt

Các hợp âm Rê 3 nốt

Các hợp âm rê giáng

Các hợp âm rê thăng

Các hợp âm mi

Các hợp âm mi giáng

Các hợp âm fa

Các hợp âm fa thăng

Các hợp âm sol

Các hợp âm sol thăng

Các hợp âm sol giáng

Các hợp âm la

Các hợp âm la giáng

Các hợp âm la thăng

Các hợp âm si

Mình sẽ cập nhật sớm nhất!

Hy vọng với chia sẻ này về HỢP ÂM 3 – CẤU TẠO HỢP ÂM 3 các bạn đã có thêm nhiều kiến thức về hợp âm hơn. Đừng quên chia sẻ và ủng hộ blog nhé. Chúc các bạn học tốt và mỗi ngày hiểu biết nhiều hơn về đam mê của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *