Tiết tấu là gì? Tiết tấu âm nhạc là gì?
Tiết tấu là gì? Tiết tấu âm nhạc là gì? Tiết tấu chính là sự sắp xếp các âm thanh ngắn dài khác nhau, thành từng nhóm nhỏ, nhóm lớn theo tình ý của người soạn nhạc.

  1. Phân chia cơ bản (chia chẵn): Đã nói ở chương II, đó là nốt tròn, nốt trắng, nốt đen,…
  2. Phân chia tự do:

Click để đến mục chính trong bài

Dấu liên 3

Dấu liên 3 sẽ có 3 nốt nhạc nhưng giá trị của 3 nốt nhạc đó sẽ bằng giá trị của 2 nốt nhạc nằm bên trong.

– Ta thấy 3 nốt đơn được nối với nhau bằng ký hiệu liên 3.

– Thông thường, 3 nốt đơn có giá trị bằng 1,5 phách.

– Tuy nhiên, do có dấu liên, 3 nốt đơn này chỉ có giá trị là 1 phách (giá trị 3 nốt trong dấu liên chỉ bằng 2 nốt nằm bên trong)

– Như vậy, khi nhìn thấy dấu liên ba của 3 nốt đơn, thì 3 nốt đó sẽ được chơi trong một phách duy nhất. Và bạn sẽ phải chơi sao cho mỗi nốt bằng 1/3 phách.

– Lưu ý, nốt đầu tiên bạn sẽ chơi mạnh, và 2 nốt sau sẽ nhẹ hơn. Tương tự như vậy. Liên 3 của 3 nốt đen sẽ có giá trị bằng 2 phách ( 2 nốt đen). Liên 3 của 3 nốt trắng sẽ có giá trị bằng 4 phách ( 2 nốt trắng).

Dấu liên 6

Thực ra, dấu liên 6 cũng hoàn toàn giống như liên 3. Bạn có thể nói liên 6 là 2 dấu liên 3 ghép lại. Tuy nhiên điểm khác nhau duy nhất đó là cách bạn nhấn mạnh. Thay vì nhấn từng bộ 3 nốt, mạnh vào nốt đầu và nhẹ vào 2 nốt sau. Bạn sẽ nhấn thành từng bộ 2 nốt, Nhấn mạnh vào những nốt lẻ. 1,2, 1,2, 1,2

Ngoài ra, đôi khi bạn cúng có thể thấy cả liên 4, liên 5, liên 7… nhưng chúng ta sẽ ít gặp, và nguyên tắc của chúng cũng tương tự như vậy, bạn có thể suy ra được.

Bạn đang xem bài viết Tiết tấu là gì? Tiết tấu âm nhạc là gì? trong chuyên mục Wiki Music