NHẠCLÝ #44❤️ HỢP ÂM 7 LÀ GÌ? CÁC LOẠI HỢP ÂM 7 – HỢP ÂM 7 PIANO, CÁCH DÙNG HỢP ÂM 7. Hợp âm 7 là gì– các loại hợp âm 7 – tất cả các hợp âm 7 – Cách dùng hợp âm 7 – các thể đảo của hợp âm 7 là những gì chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn trong bài viết dưới đây xoay quanh hợp âm 7.

VIDEO NHẠCLÝ #44❤️ HỢP ÂM 7 LÀ GÌ? CÁC LOẠI HỢP ÂM 7

Các bạn có thể tham khảo bài học song song dưới đây.

Bên cạnh NHẠCLÝ #44❤️ HỢP ÂM 7 LÀ GÌ? CÁC LOẠI HỢP ÂM 7 – HỢP ÂM 7 PIANO, CÁCH DÙNG HỢP ÂM 7.Bloghocpiano.com còn chia sẻ sách học piano, nhạc lý cơ bản, hòa âm,…

?Dấu luyến ? DẤU CHẤM LƯU
?Giáo trình dạy nhạc lý cơ bản ?TOP 7 TÀI LIỆU NHẠC LÝ CƠ BẢN TUYỂN CHỌN
?TOP 45 Câu hỏi nhạc lý cơ bản ?Nhạc lý cơ bản là gì?
?Nhạc lý căn bản thực hành pdf ?Understanding basic music theory pdf
?Tài liệu ngũ cung Việt Nam ?Tổng hợp FULL 50 file lý thuyết âm nhạc piano
?Ebook nhạc lý diễn giải pdf ?Nhạc lý nâng cao pdf
?Giáo trình nhạc lý cơ bản piano ?Ebook lý thuyết âm nhạc cơ bản pdf
?GIAI ĐIỆU LÀ GÌ? ?TIẾT TẤU LÀ GÌ
?NGHỊCH PHÁCH ?ĐẢO PHÁCH
?NHỊP HỖN HỢP ?NHỊP LẤY ĐÀ
?Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản ?Giáo trình môn lý thuyết âm nhạc cơ bản PDF
? CÁCH XÁC ĐỊNH NỐT NHẠC ?Tuyển tập Sách học Piano
?Dominant 9 chord piano ?All minor 9 chords piano
?Major 9 chords piano ?All sus4 chords
?All sus2 chords ?Minor 6 chord piano
?Major 6 chords piano ?Half Diminished 7th chord piano
?Diminished 7 chords piano ?Dominant 7 chords in all keys
?All minor 7 chords piano ?All 12 Augmented chords

HỢP ÂM 7 LÀ GÌ?

Trong những bài trước các bạn đã biết dùng luật 1-4-5 tìm 6 hợp âm căn bản để đệm các bài nhạc Việt phổ thông.  Với một bài nhạc ở cung (chủ âm) Do trưởng (C) thì 6 hợp âm này là C, F, G , Am, Dm, E.  Ðây là những hợp âm được tạo bởi 3 nốt ở bậc 1,3,5 ( hợp âm đô trưởng gồm có Do, Mi, Sol,  hợp âm F có Fa, La, Do v.v…) .Nay nếu thêm 1 nốt ở bậc 7 thì ta sẽ có 1 hợp âm tạo bởi 4 nốt, thí dụ E7 gồm Mi, Sol thăng, Si, Rê.

Bạn có thể xem ví dụ mẫu về hợp âm F7sus4 dưới đây.

NGUỒN GỐC CÁC TÊN GỌI HỢP ÂM 7

Hiểu biết được nguồn gốc tên gọi của các loại hợp âm giúp bạn có thể nhớ được cấu trúc của nó.

Như được trình bày ở bảng trên, các hợp âm át 7 được gọi theo tên của cấp âm giai mà chúng được hình thành. Tên gọi của các hợp âm thứ 7, trưởng 7 và 7 giảm được xác định bởi loại hợp âm và quãng 7 mà chúng được hình thành.

TÍNH CHẤT CÁC LOẠI HỢP ÂM 7

Tính chất của hợp âm 7 này ra sao và khi nào thì ta nên mang ra dùng trong bài nhạc? Nghe một hợp âm 7, ta sẽ có cảm giác không thuận tai, dường như có một cái gì không ổn, cần phải “giải quyết” bằng cách ngay sau đó trở về chủ âm thì mới êm tai.

Bạn có thể xem ví dụ mẫu hợp âm E7 chord.

Ðể đệm các bản nhạc Việt thì các bạn chỉ cần dùng hợp âm 7 tạo ở bậc 5 của âm giai. Thí dụ trong bộ 6 hợp âm dùng để đệm các bài nhạc cung Do trưởng (hay La thứ), thì chỉ có 2 hợp âm có thể chuyển qua hợp âm 7 là hợp âm sol 7 ( hợp âm tạo ở bậc 5 của âm giai Do trưởng) và E7 (hợp âm tạo ở bậc 5 của âm giai La thứ).

Bạn có thể xem ví dụ về hợp âm đô 7 dưới đây.


Như thế thì trong túi bửu bối để đệm nhạc của bạn trước đây có 6 hợp âm, nay sẽ có 8 hợp âm.  Với một bài nhạc cung Do trưởng (hay La thứ) nay sẽ có hợp âm đô trưởng, hợp âm Fa trưởng, hợp âm sol trưởng, hợp âm sol 7hợp âm La thứ, hợp âm rê thứ, hợp âm mi trưởng, hợp âm mi 7.

CÁCH DÙNG HỢP ÂM 7 ĐƠN GIẢN NHẤT

Nói chung với hợp âm 7, tạm thời bạn chỉ cần nhớ 3 điểm sau đây:

1. Chỉ dùng hợp âm 7 cho những hợp âm ở bậc 5
2. Sau khi dùng hợp âm 7 (ở bậc 5) thì chuyển về chủ âm.  Thí dụ trong 1 bài nhạc ở cung C, sau khi dùng G7 thì chuyển về C  ( hoặc sau hợp âm E7 thì về hợp âm Am) và thường dùng cặp hợp âm này ( hợp âm G7hợp âm Đô trưởng  hoặc E7 – Am) ở cuối đoạn nhạc hay cuối bài
3. Khi tạo hợp âm 7, nên nhớ là nốt ở bậc 7 này phải cách chủ âm 1 cung . Thí dụ: hợp âm C7 gồm Do-Mi-Sol-Sib >>> chứ không phải Si vì Si cách Do chỉ có nửa cung .

Ví dụ về hợp âm D#m7 chord

Ghi chú: Sau này khi đi vào thể nhạc blues thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả các hợp âm căn bản đều được chuyển thành hợp âm 7 (chứ không chỉ hạn chế ở những hợp âm bậc 5 như đã nói trên).  Hợp âm 7 là loại hợp âm rất thông dụng trong những thể nhạc trẻ hiện đại và có rất nhiều loại như Major 7th, Minor 7th, Minor/major 7th, Major 7th flat 5th, Major 7th sharp 5th, 7th flat 5th,7th sharp 5th, Minor 7th flat 5th, Diminished 7th v.v… mà chúng ta tạm thời chưa cần bàn đến.

CÁC LOẠI HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI TRƯỞNG

Bảng các loại hợp âm 7 trong âm giai trưởng

Âm giai Do7 với các hợp âm 7

  • Hợp âm I :  CM7 = Do Trưởng 7
  • Hợp âm ii :  Dm7 = Re Thứ 7
  • Hợp âm iii :  Em7 = Mi Thứ 7
  • Hợp âm IV :  FM7 = Fa Trưởng 7
  • Hợp âm V    :  G7     = Sol 7 át âm
  • Hợp âm vi :  Am7 = La Thứ 7
  • Hợp âm :  Bº7 = Si giảm 7

Hợp âm căn bản với quãng 7 Trưởng hoặc Thứ

CÁC LOẠI HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI THỨ

Bảng hợp âm 7 trong âm giai thứ tự nhiên ,giai điệu, hòa thanh

Âm Giai

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

(la)

(si)

(do)

(re)

(mi)

(fa)

(sol)

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural

Am7

Bm7b5

CM7

Dm7

Em7

FM7

G7

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonic

Am/M7

Bm7b5

CM7#5

Dm7

E7

FM7

G#dim7

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodic

Am/M7

Bm7

CM7#5

D7

E7

F#m7b5

G#m7b5

Bảng tổng kết Các Hợp âm 7 trong Âm giai Thứ.

Dưới đây là sự hình thành của các hợp âm 7 trong âm giai thứ

Chủ đề tìm kiếm

hợp âm 7
hợp âm 7 piano
hợp âm 7 trưởng
hợp âm 7 organ
hợp âm 7 thứ
hợp âm 7 years
hợp âm 7 giảm
hợp âm 7 có mấy thể đảo
hợp âm 7th element
hợp âm 7 ukulele
hợp âm 7 và cách sử dụng
hợp âm 7b5
hợp âm 7 dẫn
hợp âm mi 7
hợp âm a 7
hợp âm 7 là gì
hợp âm bài hát
hợp âm bm
hợp âm c7
hợp âm si 7 chặn
các hợp âm 7 piano
7 hợp âm cơ bản
các hợp âm 7
các hợp âm 7 guitar
7 hợp âm cơ bản ukulele
các hợp âm 7 organ
7 hợp âm cơ bản organ
7 hợp âm cơ bản piano
các loại hợp âm 7
cách bấm hợp âm 7
7 hợp âm thứ cơ bản

Blog còn chia sẻ nhạc lý cho người mới học, lý thuyết âm nhạc, sách học piano, các hợp âm cơ bản, dấu hóa, nốt nhạc….

?PHÁCH LÀ GÌ ?NHỊP LẤY ĐÀ
?NHỊP HỖN HỢP ?NHỊP PHỨC
?Nhịp ?Nốt nhạc
?Khuông nhạc ?Cách gõ nhịp
?TẠO INTRO CHO BÀI HÁT ?The Scale Omnibus Pdf
?Piano Chords Online ?Giáo trình piano cơ bản pdf
?Jazz Handbook Pdf Free ?Sheet Piano Miễn Phí
?Sách methode rose ?The pop piano book mark harrison pdf
?Sách học đệm piano cơ bản ?Sách tự sáng tác ca khúc
?Tài liệu piano tiếng việt ?Lịch sử âm nhạc thế giới pdf
?Sách bài hát có hợp âm ?Giáo trình học piano solo
?Jazz theory pdf free download ?Sách luyện ngón piano
?Minor 6 chord piano ?Major 6 chords piano
?Half Diminished 7th chord piano ?Minor major 7 chord piano
?Augmented major seventh chords ?Augmented major seventh chords
?Diminished 7 chords piano ?All Major 7 chords piano
?All 12 Augmented chords ?12 Major piano chords chart
?12 Minor chords piano ?All 12 Augmented chords ?Tính chất nhạc Jazz ?5 Phương cách dạy đàn piano cho trẻ em
?Tiết tấu là gì? ?Game luyện tiết tấu hình nốt
?Tiết điệu là gì? ?Piano for beginners 6th edition pdf
?Sheet Nhạc Piano Việt Nam ?6 Sheet piano cơ bản cho người mới học
?450 Sheet music band show ?The 150 essential chords free ebook pdf
?Sheet nhạc cho người mới học piano ?Sheet piano các bản nhạc
?Overworld theme sheet music ? Sheet nhạc Việt
?Những bản nhạc piano dễ đánh ?Sheet piano nhạc trẻ
Tháng Bảy 14, 2021 @ 6:50 chiều