1 Shares

Âm giai là gì? Cấu tạo của âm giai (scale trong âm nhạc là gì) âm giai hay còn gọi là scale thường được nhắc đến trong âm nhạc, với 8 nốt liên tiếp nhau được bắt đầu bằng nốt của âm giai đến nốt cuối cùng cùng tên trong âm giai đó.

Âm giai là gì?

Theo hệ thống bình quân thì quãng 8 được chia đều thành 12 nốt nhạc. Âm giai là chuỗi những nốt nhạc được tuyển chọn từ 12 nốt này.

Mỗi nốt nhạc này được gọi là một bậc. Mỗi bậc đều có tên riêng, nhưng thông thường được ký hiệu bằng chữ số La mã

Hai âm giai được phân biệt bởi

  • Số lượng nốt mà chúng có
  • Khoảng cách giữa các bậc

Ví dụ, 7 âm giai khác nhau có thể được xây dựng với 7 nốt nhạc tự nhiên như trong ví dụ sau đây:

Mỗi âm giai trên có thứ tự cungnửa cung khác nhau. Âm giai đầu tiên gọi là âm giai trưởng, âm giai thứ hai thì thuộc điệu thức Gregorian. Những tên này ám chỉ cấu trúc riêng của từng âm giai. Một âm giai có thể được xây dựng bắt đầu bằng một nốt nhạc bất kỳ và sử dụng dấu hóa nhằm duy trì đúng thứ tự của cung và nửa cung. Ví dụ, để hình thành một âm giai trưởng với nốt Rê thì nốt Fa và Ðô phải bị thay đổi thành Fa thăngÐô thăng.

Âm giai Ré trưởng

Âm giai này được gọi là âm giai Rê trưởng. Nó là âm giai trưởng bởi vì theo cơ cấu trưởng của nó và là âm giai Rê bởi vì nốt bắt đầu là nốt Rê.

Có rất nhiều âm giai. Các âm giai cũng có thể được tạo ra khi soạn nhạc. Trong thời gian qua, các nhà soạn nhạc như  Claude Debussy, Olivier Messiaen, Bela Bartok và một số người khác cũng đã làm như vậy.

Chủ đề tìm kiếm

âm giai
âm giai đô trưởng
âm giai mi thứ
âm giai fa trưởng
âm giai rê trưởng
âm giai ngũ cung
âm giai la trưởng
âm giai dm
âm giai thứ hòa âm
âm giai thứ giai điệu
âm giai blue
âm giai mi trưởng
âm giai đô thứ
âm giai thứ tự nhiên
âm giai g trưởng
âm giai trưởng giai điệu
âm giai fa thứ
âm giai sol thứ
âm giai jazz
âm giai am
âm giai và ứng dụng
âm giai c/am
âm giai tiếng anh là gì
âm giai bm
âm giai cơ bản
âm giai nhật bản
âm giai
âm giai guitar
âm giai đô trưởng
âm giai ngũ cung
âm giai la thứ
âm giai mi thứ
âm giai rê thứ
âm giai rê trưởng
âm giai piano
âm giai em
âm giai la trưởng
âm giai thứ giai điệu
âm giai ngũ cung trưởng
âm giai thứ hòa âm
âm giai dm
âm giai đô thứ
âm giai blues
âm giai gm
âm giai cm
âm giai am
âm giai a trưởng
âm giai và ứng dụng
âm giai c/am
âm giai c và am
âm giai bm
âm giai b trưởng
âm giai bb
giải âm binh
âm giai cơ bản
nguồn âm giải bài tập
âm giai c bậc 3
cách giải âm binh
hợp âm bài giai điệu tổ quốc
hóa giải âm binh
âm giai guitar cơ bản
âm giai của đô trưởng
âm giai có tác dụng gì
âm giai của la thứ
âm giai của rê trưởng
âm giai của sol trưởng
âm giai của c
âm giai c trưởng
âm giai của các hợp âm
âm giai của la trưởng
âm giai của mi thứ
âm giai của fa trưởng
âm giai của g
âm giai của am
âm giai ngũ cung là gì
âm giai dùng để làm gì
âm giai dị chuyển
âm giai diatonic
âm giai e trưởng
âm giai fa trưởng
âm giai fa thứTôi là ai?


0 0 vote
Tiêu đề bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments