Jazz piano pdf free download – Tài liệu piano jazz với các mẫu đệm The jazz ballad, simple melody, the jazz waltz

Jazz piano pdf free download – Tài liệu piano jazz với các mẫu đệm The jazz ballad, simple melody, the jazz waltz tuy ngắn nhưng nhiều kiến thức rất hay và chất lượng. Một số hình ảnh về tài liệu Jazz piano pdf free download dưới đây bạn có thể tham khảo qua trước khi […]

Read more in Sách học nhạc, Tài liệu học piano, Scale piano

Âm giai SI Trưởng – B major Scales

Âm giai SI Trưởng – B major Scales C D E F G A B C G A B C D E F# G D E F# G A B C# D A B C# D E F# G# A E F# G# A B C# D# E B C# D# E F# G# A# […]

Read more in Scale piano

Âm giai MI Trưởng – E major scales

Âm giai MI Trưởng – E major scales C D E F G A B C G A B C D E F# G D E F# G A B C# D A B C# D E F# G# A E F# G# A B C# D# E Cách thức để thực hành scales Mi […]

Read more in Scale piano

Âm giai LA Trưởng – A major Scales

Âm giai LA Trưởng – A major Scales C D E F G A B C G A B C D E F# G D E F# G A B C# D A B C# D E F# G# A Scales của âm giai la trưởng Dấu hóa trong âm giai la trưởng Theo thứ […]

Read more in Scale piano

Âm giai Rê trưởng – D major scale

Âm giai Rê trưởng – D major scale  Cách xác định âm giai rê trưởng theo cung và nửa cung C D E F G A B C G A B C D E F# G D E F# G A B C# D Chạy scales rê trưởng Dấu hóa của âm giai rê trưởng […]

Read more in Scale piano

Các vòng hòa thanh cơ bản – Các vòng hòa thanh C, G, Am, Dm, Em, F, D, Bm Cơ bản của HỢP ÂM 3 NỐT

Các vòng hòa thanh cơ bản – Các vòng hòa thanh C, G, Am, Dm, Em, F, D, Bm Cơ bản của HỢP ÂM 3 NỐT là bài viết mà bloghocpiano sưu tầm chia sẻ đến các bạn các vòng hòa thanh cơ bản nhất. Với các vòng hòa âm cơ bản bạn sẽ biết […]

Read more in HÒA ÂM, Hòa âm cổ điển, Học Piano online, Học piano cơ bản, Học Piano nâng cao, Scale piano

Sách học điệu thức và giọng ( Scales and key signatures pdf)

Sách học điệu thức và giọng ( Scales and key signatures pdf) là tài liệu tiếng anh về điệu thức và giọng các loại âm giai hiện nay. Tài liệu này giúp bạn nắm vững kiến thức điệu thức và giọng một cách cụ thể nhất tuy nhiên tài liệu bằng tiếng anh vì vậy […]

Read more in Sách học nhạc, Tài liệu học Organ, Tài liệu học piano, Scale piano