CÁC HỢP ÂM TRONG ÂM GIAI LA THỨ TỰ NHIÊN, GIAI ĐIỆU, HÒA THANH

CÁC HỢP ÂM TRONG ÂM GIAI LA THỨ TỰ NHIÊN, GIAI ĐIỆU, HÒA THANH là topic chia sẻ tổng hợp kiến thức về các hợp âm cơ bản piano riêng ÂM GIAI la thứ. Các bạn có thể tham khảo để nắm rõ hơn hợp âm trong ÂM GIAI la thứ nhé.

HỢP ÂM TRONG ÂM GIAI LA THỨ

HỢP ÂM CƠ BẢN TRONG ÂM GIAI LA THỨ TỰ NHIÊN

– Âm giai thứ tự nhiên ( Im – IIdim – III – IVm – Vm – VI – VII – I)

HỢP ÂM LA THỨ

HỢP ÂM SI DIM

HỢP ÂM ĐÔ TRƯỞNG

HỢP ÂM RÊ THỨ

HỢP ÂM MI THỨ

HỢP ÂM FA TRƯỞNG

HỢP ÂM SOL TRƯỞNG

HỢP ÂM CƠ BẢN TRONG ÂM GIAI LA THỨ HÒA THANH

– Âm giai thứ hòa thanh ( Im – IIdim – III+5 – IVm – V – VI – VIIdim (âm bậc VII#) – I

HỢP ÂM LA THỨ

HỢP ÂM SI DIM

HỢP ÂM ĐÔ TĂNG 5

HỢP ÂM RÊ THỨ

HỢP ÂM MI TRƯỞNG

HỢP ÂM FA TRƯỞNG

HỢP ÂM SOL THĂNG DIM

⚡️ Bạn chưa hiểu về các hợp âm trong âm giai?. Tham khảo bài học ? Hợp âm và âm giai?

HỢP ÂM CƠ BẢN TRONG ÂM GIAI LA THỨ GIAI ĐIỆU

– Âm giai thứ giai điệu ( Im – IIm – III+5 – IVm – V – VIdim (âm bậc VI#) – VIIdim (âm bậc VII#) – I

HỢP ÂM LA THỨ

HỢP ÂM SI THỨ

HỢP ÂM ĐÔ TĂNG 5

HỢP ÂM RÊ THỨ

HỢP ÂM MI TRƯỞNG

HỢP ÂM FA THĂNG DIM

HỢP ÂM SOL THĂNG DIM

BLOG CHIA SẺ SÁCH NHẠC, HỢP ÂM BÀI HÁT, KIẾN THỨC NHẠC LÝ CƠ BẢN

Bên cạnh NHẠCLÝ #15❤️TIẾT TẤU LÀ GÌ? VAI TRÒ CỦA TIẾT TẤU TRONG ÂM NHẠC.Bloghocpiano.com còn chia sẻ sách học piano, nhạc lý cơ bản, hòa âm, lý thuyết âm nhạc, các hợp âm cơ bản, 7 nốt nhạc

?Giáo trình dạy nhạc lý cơ bản ?TOP 7 TÀI LIỆU NHẠC LÝ CƠ BẢN TUYỂN CHỌN
?Tài liệu ký xướng âm ?Tài liệu, giáo trình, sách học piano
?Giáo trình 49 mẫu luyện thanh nhạc pdf ?Easiest book of piano classics pdf
?The new real book piano pdf ?Tài liệu thực hành đệm đàn organ
?DẤU CHẤM LƯU ?Dấu luyến
?Dấu nối ?DẤU LẶNG
?Dấu hồi tấu ?NHỊP ĐIỆU LÀ GÌ?
?PHÁCH LÀ GÌ ?NHỊP LẤY ĐÀ
?NHỊP HỖN HỢP ?Phân Loại Nhịp Theo Phách
?Nhịp là gì? ?Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản
?Giáo trình môn lý thuyết âm nhạc cơ bản PDF ?Lý thuyết âm nhạc cơ bản download
?Lý thuyết âm nhạc cơ bản Trịnh Hoài Thu ?The pop piano book mark harrison pdf
?Dominant 9 chord piano ?All minor 9 chords piano
?Major 9 chords piano ?All sus4 chords
?All sus2 chords ?Minor 6 chord piano
?Half Diminished 7th chord piano ?Major 6 chords piano
?Diminished 7 chords piano ?All minor 7 chords piano
?All 12 Augmented chords ?12 Major piano chords
?12 Minor chords piano ?Piano Chords Online Free
?The Complete Guitar Chords Cheat Book ?The Guitarist’s chord book pdf

LỜI KẾT

Với chia sẻ bài học CÁC HỢP ÂM CƠ BẢN PIANO CỦA ÂM GIAI LA THỨ TỰ NHIÊN, GIAI ĐIỆU, HÒA THANH. Các bạn đã nắm rõ các hợp âm trong âm giai đô trưởng rồi. Đừng quên, blog luôn cập nhật chia sẻ mới mỗi ngày. Hãy truy cập thường xuyên để theo dõi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *