Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Nhạc lý cơ bản pdf – giáo trình nhạc lý cơ bản pdf Ngô Ngọc Thắng
Nhạc lý cơ bản pdf – giáo trình nhạc lý cơ bản pdf Ngô Ngọc Thắng. Tài liệu “Nhạc Lý Căn Bản Thực Hành” được biên soạn nhằm góp phần phát triển và nâng cao chương trình âm nhạc hiện nay như Thanh nhạc, Nhạc cụ… Nội dung được trình bày trong từng bài ngắn ngọn, súc tích, phù hợp với mỗi tiết. Phần lý thuyết đơn giản, dễ hiểu…

Tên ebook: Nhạc Lý Căn Bản Thực Hành
Tác giả: Ngô Ngọc Thắng
Phát hành: NXB Âm NhạcĐịnh dạng: PDF

Giáo trình nhạc lý cơ bản pdf Ngô Ngọc Thắng

Chủ đề tìm kiếm

giáo trình nhạc lý cơ bản pdf
tự học nhạc lý cơ bản pdf
giáo trình nhạc lý cơ bản pdf
nhạc lý cơ bản guitar pdf
nhạc lý căn bản thực hành ngô ngọc thắng pdf
sách nhạc lý cơ bản
nhạc lý nâng cao pdf
lý thuyết âm nhạc cơ bản trịnh hoài thu