Hợp âm La thăng tăng 5 – A#aug chord
Hợp âm La thăng tăng 5 – A#aug chord, a flat aug chord thường được chơi trên đàn phím piano và organ keyboard.

Giải thích: A # aug là hợp âm ba nốt, bạn có thể thấy các nốt được đánh dấu màu đỏ. Hợp âm cũng có thể được viết là A # +. Hợp âm A # aug được xây dựng với một gốc âm nền A#, một nốt bậc 3 là C# kép(D) và một phần năm tăng thêm.

Ngón tay: Ngón út, ngón giữa, ngón trỏ (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).