Hợp âm Csus4

Hợp âm Csus4 – Csus4 piano chord – c suspended 4th chord piano là hợp âm thường được chơi trên đàn piano và chơi trên đàn organ. Csus4 piano chord – c suspended 4th chord piano cũng là hợp âm 3 nốt, nhưng không có nốt bậc 3 mà nốt bậc 3 được thay thế bởi nốt bậc 4.

Hợp âm Csus4 – Csus4 piano chord hình thành như thế nào?

Csus4 bao gồm 3 nốt (Đô – Fa – Sol). Dưới đây là hình ảnh hợp âm Csus4. Bạn có thể thấy 3 nốt (C – F – G) của hợp âm Csus4 được đánh dấu như hình dưới đây.


Csus4 piano – c suspended 4th chord piano với các thể

Hợp âm Csus4 piano ở thể nền bao gồm các nốt: C – F – G

Hợp âm Csus4 piano ở thể đảo 1 bao gồm các nốt: F – G – C

Hợp âm Csus4 piano ở thể đảo 2 bao gồm các nốt G – C – F

Khác các hợp âm khác, hợp âm Csus4 thường là hợp âm dẫn ví dụ khi muốn dùng Csus4 chúng ta thường đi hợp âm như Csus4C7 – F.

Chủ đề quan tâm

csus4 piano
hợp âm csus4 piano
csus4/f piano
hợp âm csus4 piano
csus4 chord
csus4 chord piano

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *